Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen- Drammen

Kurs-id: 314400

Pris: Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering kr

Drammen , Drammen
Kursstart Info: 04.09.2019 - 16.06.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 04.09.2019
Kontaktperson: Gøril Bjerkestrand Sogge
E-post: goril.sogge@aof.no


Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning kreves det fullført og bestått videregående opplæring. Ved de enkelte fagskoleutdanningene kan det kreves at spesifiserte studieretninger er fullført og bestått. Ta kontakt med oss ved spørsmål!
Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Andre opplysninger du mener kan være viktige for søknaden