Fagskoler

Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen- Oslo

Kurs-id: 313792
Sted: AOF Studiesenter
Timetall: 305
Kursstart Info: 18.09.2019 - 23.06.2021
Klokkeslett: Hver onsdag kl.17-21, samt en fredag pr måned kl.17-21
Påmeldingsfrist: 18.09.2019
Pris: kr Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering
Kontaktperson: Camilla Lunde
E-post: fagskole@aof.no
Telefon: 23061258
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

GRATIS FAGSKOLE ARBEID MED DE YNGSTE BARNA (0-3 ÅR) I BARNEHAGEN

Ønsker du deg videreutdanning innen arbeidet med de yngste barna i barnehagen?

Utdanningen gjennomføres som et deltidsstudium over 2 år og gir 60 studiepoeng.

 

Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering

 

Målgruppe

Studiet passer for deg som jobber i barnehage i dag. Kanskje er du barne- og ungdomsarbeider og ønsker videreutdanning? Eller kanskje er du assistent i barnehage? Som student på utdanningen må du ha et ønske om å fordype deg i litteratur om småbarnspedagogikk slik at du kan bli en bedre yrkesutøver i arbeid med de yngste barna i barnehagen.

 

Hvorfor fagskole innen arbeid med de yngste barna
(0-3 år) i barnehagen?

AOFs fagskoleutdanning innen arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er en praktisk rettet utdanning som setter fokuset på de første leveårene av et barns liv, og hvordan du i arbeid med denne aldersgruppen kan legge til rette for barnas utvikling. Utdanningen vil gi deg innsikt, erfaring, refleksjon og teoretisk kunnskap om de første årenes kjennetegn på utvikling og hva som er særegent for barn i 0-3 års alderen. Områder utdanningen omhandler er de yngste barnas emosjonelle utvikling og behov, deres utvikling av sosial kompetanse og medvirkning, og hvordan en barnehage kan tilrettelegge og arbeide inn mot denne aldersgruppen. Aldersgruppens egenart av lek, deres språk og kommunikasjon, og skapene aktivitet er andre viktige temaer i utdannelsen som vil gi deg innsikt og gjøre deg til en bedre yrkesutøver av faget i arbeidet med de yngste barna.

 

 

OPPTAKSKRAV

1. Fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse

3. Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet 

4. Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse

 

Organisering og gjennomføring av utdanningen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 år. Studiet organiseres med undervisning hver onsdag kveld, samt en fredag hver måned.

Studiet er bygget opp av seks emner hvorav de siste emnene er fordypning parallelt med praksis.

 

Faginnhold:

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanningene i oppvekstfag
Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
Emne 3: Tilknytning og relasjon
Emne 4: Utvikling og læringsmiljø for de yngste barna
Emne 5: Fordypning
Emne 6: Praksis

 

Eksamen og sluttkompetanse

Etter fullført og bestått eksamen og praksis, utstedes vitnemål. Fullført fagskoleutdanning gir 60 studiepoeng.

 

Finansiering

Studiet er gratis for studenter som oppfyller følgende krav:

1. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller dokumentert realkompetanse minimum 5 år fra arbeid med barn i alderen 0-6 år og

2. Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet

Bøker/materiell betales av den enkelte student.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: