Fagskoler

Fagskole Barn med særskilte behov- Tromsø

Kurs-id: 311952
Sted: AOF Tromsø
Timetall: 305
Kursstart Info: 26.09.2019 - 10.06.2021
Klokkeslett: Hver torsdag kl.17-21, samt en lørdag hver annen måned kl.09.00 - 17.00
Påmeldingsfrist: 10.10.2019
Pris: kr Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering
Antall dager: 3
Kontaktperson: Lisa Johansen
E-post: lisa.johansen@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 466 58 845
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskolestudiet Barn med særskilt behov

 

Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering 

 

Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år og gir 60 studiepoeng.

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid.

En fagskoleutdanning innen oppvekstfag er et viktig bidrag for å tilføre den etterspurte kompetansen i fagfeltet.Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor.

Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori, om ulike observasjons- og kartleggingsverktøy og hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn. Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov.

Forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier er også sentralt. Kunnskap om lærevansker, atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, sosiale og emosjonelle vansker, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen. 

 

OPPTAKSKRAV

 

1. Fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse

3. Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet

4. Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse

 

FINANSIERING

 

Studiet er gratis for studenter som oppfyller følgende krav:

1. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller dokumentert realkompetanse minimum 5 år, eid med barn i alderen 0-6 år hvor arbeid med barn med særskilte behov blir beregnet inn og

2. Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet

Bøker/materiell betales av den enkelte student.

 

GJENNOMFØRING

 

·  Stedbasert lærerstyrt undervisning èn kveld pr. uke, deltidsstudium over 2 år. Studiet organiseres med undervisning en kveld per uke, samt en lørdag kveld hver måned.

·  10 uker praksis på egen arbeidsplass

·  Undervisningen foregår i AOF sine lokaler i Skippergata 41, 9008 Tromsø

·  AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

 

FAGINNHOLD

 

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
2a. Pedagogikk
2b. Didaktikk

Emne 3: Helsefremmende og forebyggende arbeid
3a. Helsefremmende og forebyggende arbeid
3b. Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

Emne 4: Barn og unge med spesielle behov
4a. Organisatoriske rammer i forhold til barn og unge med særskilte behov
4b.Atferdsvansker
4c.Lærevansker
4d.Fysisk og psykisk funksjonshemming
4e.Psykiske og sosiale vansker
4f. Migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker
4g. Barn i risikosituasjoner

Emne 5: Fordypning i barn med særskilte behov

 

EKSAMEN

 

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

 

For mer informasjon kontakt:

Lisa Johansen

lisa.johansen@aof.no

46 65 88 45Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: