Fagskoler

Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Drammen

Kurs-id: 339647
Sted: Drammen
Timetall: 305
Kursstart Info: 08.09.2020 - 30.06.2022
Klokkeslett: Hver tirsdag kl.17-21, samt hver fjerde fre kl. 17-21
Påmeldingsfrist: 31.08.2020
Pris: kr Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering
Kontaktperson: Gøril Bjerkestrand Sogge
E-post: goril.sogge@aof.no
Telefon: 951 58 543
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - ARBEID MED DE YNGSTE BARNA (0-3 ÅR) I BARNEHAGEN

 

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Fagskoleutdanningen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er en praktisk rettet utdanning som setter fokuset på de første leveårene av et barns liv, og hvordan du i arbeid med denne aldersgruppen kan legge til rette for barnas utvikling. Utdanningen vil gi deg innsikt, erfaring, refleksjon og teoretisk kunnskap om de første årenes kjennetegn på utvikling og hva som er særegent for barn i 0-3 års alderen. Områder utdanningen omhandler er de yngste barnas emosjonelle utvikling og behov, deres utvikling av sosial kompetanse og medvirkning, og hvordan en barnehage kan tilrettelegge og arbeide inn mot denne aldersgruppen. Aldersgruppens egenart av lek, deres språk og kommunikasjon, og skapene aktivitet er andre viktige temaer i utdannelsen som vil gi deg innsikt og gjøre deg til en bedre yrkesutøver av faget i arbeidet med de yngste barna.

OPPTAKSKRAV

Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

SØKNADSPROSESS

Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

FINANSIERING

Studenter som oppfyller følgende to kriterier kan få studiet finansiert fra Utdanningsdirektoratet:

1. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller dokumentert realkompetanse minimum 5 år fra arbeid med barn i alderen 0-6 år og

2. Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet

Bøker/materiell betales av den enkelte student.

GJENNOMFØRING

  • Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 kveld i uka kl. 15.30–21.00
  • 10 uker praksis à 30 timer pr. uke i siste semester. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke. Studenter finansiert av Utdanningsdirektoratet skal avvikle praksis som prosjektarbeid på eget arbeidssted
  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

- Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
Emne 3: Tilknytning og relasjon
Emne 4: Utvikling og læringsmiljø for de yngste barna 
Emne 5: Fordypningsemne - Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.
Emne 6: Praksis

 

10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: