Fagskoler

Fagskole - Psykisk helsearbeid - Bergen

Kurs-id: 331107
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 410
Kursstart Info: Onsdager: 24.08.2020 - 13.06.2022
Klokkeslett: 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 20.09.2019
Pris: kr Gratis!
Antall dager: 71
Kontaktperson: Wenche Lien Fotland
E-post: wenche.lien.fotland@aof.no
Telefon: 55 30 90 50
Mobil: 412 016 89
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ønsker du videreutdanning i Psykisk helsearbeid? Utdanningen er tilpasset yrkesaktive med undervisning 1 dag i uken over 2 år. Obligatorisk praksis kan gjennomføres på egne arbeidsplass. Studiet gir 60 studiepoeng. 

Målgruppe
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag. 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer for tilsetting som helsearbeider innenfor områder i helse og sosialtjenesten.

Utdanningen legger vekt på at studentene skal ha opparbeidet kompetanse i ulike psykiske problemer og lidelser, tilbud til hjelpetrengende, forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukere og deres nettverk.

Videre vektlegges evnen til å representere brukers rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv, etisk refleksjon og evne til innlevelse i den psykiatriske brukers livssituasjon.

Opptakskrav
Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende. Det gjøres også opptak på grunnlag av realkompetanse.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som deltidsstudie over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år.Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemner og 1 praksisemne.

 • 1 dag i uken
 • 10 uker sammenhengende praksis
 • Opplæringen avsluttes med en fordypningsoppgave
 • Det utstedes emnebevis for hver avsluttet/bestått emne

Emne 1: Felles innholdsdel

1. Grunnelementer i helse - og sosialfagarbeidet:

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner

 • Stats -og kommunalkunnskap, helse - og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk:

 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter:

 • Psykiske lidelser og relaterte tilstander - utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi
 • Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid
 • Behandlings- og omsorgsmodeller, tiltak

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid , utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse

Emne 5: Fordypning

Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningsemne

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.


Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler at litteraturkostnadene .

Les artikkelen "'Hvorfor velge fagskole?" av Kunnskapsdepartementet.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: