Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Bergen

Kurs-id: 331108

Pris: Semesteravgift 300,- kr

Strandgaten 197 , Bergen
Kursstart Info: 24.08.2020 - 13.06.2022
Tid: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 20.09.2019
Kontaktperson: Wenche Lien Fotland
E-post: wenche.lien.fotland@aof.no


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: