Fagskoler

Fagskole - Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming

Kurs-id: 314797
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 800
Kursstart Info: 26.08.2020 - 18.06.2020
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Semesteravgift 300,-
Kontaktperson: Wenche Lien Fotland
E-post: wenche.lien.fotland@aof.no
Telefon: 55 30 90 50
Mobil: 412 016 89
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ønsker du videreutdanning i ernæring for mennesker med utviklingshemming?

Fagskoleutdanningen gir 30 studiepoeng og er godkjent av NOKUT

Målgruppe

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, aktivitører, eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag

Opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Ernæring i ernæring for mennesker med utviklingshemming kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. 

Det kan søkes opptak til utdanningen på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Relevant praksis for realkompetansevurdering inkluderer arbeidsoppgaver innen helsesektoren både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger og dagsenter /aktivitetssenter

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning i Ernæring for mennesker med utviklingshemming retter seg mot ansatte som arbeider bolig, bofellesskap, dagsenter eller aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring for mennesker med utviklingshemming i samarbeid med andre yrkesgrupper. 

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et 1/2 år. Studiet inneholder 2 teoriemner, praktisk matlaging og et fordypningsemne. Undervisningen er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i studieperioden. 

 • 1 dag i uken á 6 timer (kl. 09:00-15.00)
 • Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave

FAGINNHOLD:

Emne 1: Helse- og omsorgsfagene i et samfunnsmessig perspektiv

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og omsorgsfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Koasthold for mennesker med utviklingshemming - inkludert praktisk matlaging

 • Næringsstoffer og matvaregrupper Trygg mat
 • Kostholdsarbeid i miljøarbeid for mennesker med utviklingshemming
 • God ernæringspraksis i miljøarbeid for utviklingshemmede
 • Mat og måltider
 • Forebygging og behandling av overvekt/underernæring/feilernæring
 • Fysisk aktivitet
 • Kost ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
 • Særlige hensyn knyttet til utviklingshemmede og ernæring
 • Ernæringsomsorg og motivasjon
 • Observasjonspraksis og praktisk matlaging

Emne 3: Fordypningsemne

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet eller en annen fagforening kan du søke foreningen om stipend som vil kunne dekke deler av litteraturkostnadene.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: