Fagskoler

Fagskole - Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Bergen

Kurs-id: 332590
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 170
Kursstart Info: Onsdag 26.08.2020
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Semesteravgift 300,-
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ønsker du videreutdanning i ernæring i pleie og omsorgstjenester?

Fagskoleutdanningen gir 30 studiepoeng og er godkjent av NOKUT

*Utdanningen er GODKJENT av NOKUT i februar 2017. Studiet vil være gratis. Kun lærebøker må finansieres av studenten. Det tilfaller en semesteravgift til kompendier og utskrifter på 300,-

Målgruppe
Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, aktivitører, eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag

Opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Ernæring i pleie og omsorgstjenester  kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. 

Det kan søkes opptak til utdanningen på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Relevant praksis for realkompetansevurdering inkluderer arbeidsoppgaver innen helsesektoren både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger og dagsenter /aktivitetssenter

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning i Ernæring i pleie- og omsorgstjenester retter seg mot ansatte som arbeider innen pleie og omsorgstjenester, i bolig, syke-/aldershjem, boliger med service og postverter og i hjemmetjenesten i kommunen. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring i pleie- og omsorgtjenester i samarbeid med andre yrkesgrupper. 

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et 1/2 år. Studiet inneholder 2 teoriemner, observasjonspraksis, praktisk matlaging og et fordypningsemne. Undervisningen er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i studieperioden. 

 • 1 dag i uken á 5 timer (kl. 09:00-15.00)
 • Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave

FAGINNHOLD:

Emne 1: Helse- og omsorgsfagene i et samfunnsmessig perspektiv

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og omsorgsfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Ernæring i pleie- og omsorg -med observasjonspraksis og praktisk matlaging

 • Næringsstoffer og matvaregrupper
 • Trygg mat
 • Ernæringsarbeid i pleie og omsorgstjenester
 • God ernæringspraksis
 • Mat og måltider i pleie og omsorgstjenester
 • Forebygging og behandling av underernæring
 • Kost ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
 • Omsorg og motivasjon
 • Observasjonspraksis og praktisk matlaging

Emne 3: Fordypningsemne

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet eller en annen fagforening kan du søke foreningen om stipend som vil kunne dekke deler av litteraturkostnadene .

Les artikkelen "'Hvorfor velge fagskole?" av Kunnskapsdepartementet.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: