Fagskoler

Effektiviserings- og forbedringsledelse

Kurs-id: 366566
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 330
Kursstart Info: 22.09.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Antall dager: 3
Kontaktperson: Tonje Røinås
E-post: tonje.roinas@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt. 

Målgruppe

Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som allerede deltar i effektiviserings- og forbedringsprosjekter eller fagarbeidere og andre som berøres av slike prosjekter. 

Fagskole Effektiviserings – og forbedringsledelse

Fagskoleutdanninger skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen effektiviserings- og forbedringsledelse. Dagens og morgendagens utfordringer innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.

I lys av dette ønsker AOF Fagskolen å tilby et fagskoletilbud innenfor området effektiviserings- og forbedringsledelse, hvor man vektlegger opplæring innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. I utdanningen ønsker vi å fokusere på disse områdene, fordi de er viktig kompetanse for å møte dagens og morgendagens utfordringer i forhold til konkurransekraft.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til utdanningen Effektiviserings- og forbedringsledelse kreves fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse.

Søkere må dokumentere minimum to års arbeidserfaring (100%). Læretid regnes ikke som arbeidserfaring, men som del av utdanningen.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 
Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 - 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Utdanningen består av 1 basisemne, 3 fagspesifikke emner og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.
 
Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.
 
Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».
 
Utdanningen består av følgende emner:

Emne 1: Ledelse og økonomi – 14 uker

1a. Studieteknikk
1b. Ledelse
1c. Økonomi


Emne 2: Prosjekt- og kvalitetsledelse – 19 uker
2 a. HMS
2 b. Kvalitetsledelse
2 c. Prosjektledelse

 

Emne 3: Kommunikasjon og omdømme i endring – 16 uker
3 a. Internkommunikasjon
3 b. Media og eksternkommunikasjon
3 c. Krisekommunikasjon
3 d. Endringsprosesser og kommunikasjon


Emne 4: Lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede – 19 uker
4 a. Lærende organisasjoner
4 b. Produksjonsstyring
4 c. Verdikjede (Supply Chain Management)


Emne 5: Fordypning i Effektiviserings- og forbedringsledelse – 8 uker

Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: