Fagskoler

Coaching og relasjonsledelse

Kurs-id: 373804
Sted: Østfold
Timetall: 112
Kursstart Info: 17.08 - 2021 - 27.05 - 2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Antall dager: 7
Kontaktperson: Øistein Pettersen
E-post: oistein.pettersen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 90125368
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Er du, eller ønsker du å bli en bedre coach, men mangler innsikt og gode verktøy for din coachrolle?

Fagskoleutdanningen coaching og relasjonsledelse er et praktisk rettet studium tilpasset de som ønsker å bli bedre på å veilede og coache andre, ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

 

Hvorfor fagskoleutdanningen coaching og relasjonsledelse?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet forøvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Dette studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder og coach, og hvor treningen og erfaringen du får gjennom studiet skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder og/eller Coach/veileder.

 

Krav til forkunnskaper:

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse kreves fullført og bestått videregående opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til denne fagskoleutdanningen. Søker må ha minimum fem års samlet relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

 

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke samlings- og nettbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring.

 

Kursinnhold:

Emne 1: Coaching, veiledning og forutsetninger for endring.

Emne 2: Grunnleggende om veiledning og coaching

Emne 3: Rammeverket og øvelser for veileder og coach

Emne 4: Kartlegging, metodeutvikling med mål- og verdiformulering

Emne 5: Fordypning

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Vitnemål: Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.

Les mer om hvert enkelt emne her:

 

Finansiering:

Enkelte av våre studietilbud og studieplasser finansieres gjennom tilskudd fra Viken fylkeskommune, og ber deg derfor ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: