Fagskoler

Coaching og relasjonsledelse - Nettstudie Emne 1

Kurs-id: 354392
Sted: Østfold
Timetall: 28
Kursstart Info: 25.08.20202 - 09.10.2020
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Er du, eller ønsker du å bli en bedre coach, men mangler innsikt og gode verktøy for din coachrolle?

Fagskoleutdanningen coaching og relasjonsledelse er et praktisk rettet studium tilpasset de som ønsker å bli bedre på å veilede og coache andre, ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner.  Dette delstudiet gir 4 studiepoeng, og er emne 1 i den godkjente fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse som totalt gir 30 studiepoeng.

Utdanningstilbudet er primært rettet mot permitterte og ledige, men kan være åpne for andre deltakere.

 

Hvorfor fagskoleutdanningen coaching og relasjonsledelse?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet forøvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Dette studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder og coach, og hvor treningen og erfaringen du får gjennom studiet skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder og/eller Coach/veileder.

 

Krav til forkunnskaper:

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse kreves fullført og bestått videregående opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til denne fagskoleutdanningen. Søker må ha minimum fem års samlet relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

 

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som nettstudie. Det tilsvarer en normert studietid på 6 uker. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke nettbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring.

 

Kursinnhold: Coaching, veiledning og forutsetninger for endring.  

Les  mer om kursinnhold her.

 

Kurspris: Gratis

Studietilbudet er finansiert gjennom ekstraordinære tilskuddsordninger gjennom DIKU og Kompetanse Norge i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: