Barn med særskilte behov

Kurs-id: 374083

Pris: Finansiert av Utdanningsdirektoratet for studenter som oppfyller kriterier for finansiering. kr

Hamar , Hamar
Kursstart Info: 11.01.2022 - 30.12.2024
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 16.01.2022
Kontaktperson: Camilla Bertelsen
E-post: fagskole@aof.no


Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning kreves det fullført og bestått videregående opplæring. Ved de enkelte fagskoleutdanningene kan det kreves at spesifiserte studieretninger er fullført og bestått. Ta kontakt med oss ved spørsmål!
Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Andre opplysninger du mener kan være viktige for søknaden