Fagskoler

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn

Kurs-id: 365264
Sted: AOF Agder -
Timetall: 316
Kursstart Info: 01.09.2021 - 14.06.2023
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Ngadhenjim Hoti
E-post: ngadhenjim.hoti@aof-fagskolen.no
Mobil: 952 80 947
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen og har offentlig finansiering. Finansieringen dekker derimot ikke utgifter til materiell. Studenten må derfor selv betale for materiellet. I tillegg må studenten betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Torsdag blir fast undervisningsdag, mens tirsdag blir ekstradag. 

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn

Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har dekningsgraden blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent. Barn i Norge vokser derfor opp i et samfunn preget av etnisk, kulturelt og språklig mangfold. For å styrke barnehagers og skolers kompetanse i arbeid med barn/elever som har flerspråklig/flerkulturell bakgrunn, har Utdanningsdirektoratet dessuten igangsatt satsingen «Kompetanse for mangfold» i perioden 2013-2017. Også i denne vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. 

Utdanningen passer for

For barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring (fagbrev) fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. 

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart og må ikke være eldre enn 3 måneder. Nødvendig informasjon om søknad om politiattest vil bli gitt ved oppstart, så vent med å søke!

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. 

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år
  • Undervisningen er tilrettelagt med ca. 5 kvelder pr. mnd
  • Det er 10 uker praksis
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».
     

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk – 12 uker

Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet – 18 uker

Emne 4: Flerkulturell kompetanse – 16 uker

Emne 5: Praksis – 10 uker 

Emne 6: Fordypning i Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – 16 uker

 

Mer informasjon om utdanningen finner du på AOF-fagskolen.no 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: