Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Innlandet/Hamar 13.01.2022 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Møre og Romsdal/Ålesund 11.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov Rogaland/Stavanger 14.09.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov Troms og Finnmark/Tromsø 13.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov Innlandet/Hamar 11.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov Vestfold og Telemark/Seljord 20.10.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov, barnehage Trøndelag/Steinkjer 20.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov, barnehage Møre og Romsdal/Kristiansund 12.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov- barnehage Nordland/Bodø 17.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov (barnehage) Vestfold og Telemark/Skien 13.01.2022 Påmelding
Barn og unge med rusproblematikk og rusrelaterte lidelser (Nettsamlinger) Viken/Østfold 06.10.2021 Påmelding
Coaching og relasjonsledelse Viken/Moss 14.03.2022 Påmelding
Coaching og relasjonsledelse Viken/Østfold 17.08.2021 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse Rogaland/Stavanger 22.09.2021 Påmelding
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Agder/Kristiansand S 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stavanger K6 Rogaland/Stavanger 24.02.2022 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Stavanger Rogaland/Stavanger 15.02.2022 Påmelding
Helse, Miljø og Sikkerhet Troms og Finnmark/Tromsø 20.10.2021 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Vestland/Bergen 23.09.2021 Påmelding
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid Rogaland/Stavanger 20.09.2022 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie H 21 - V23 Kveld Viken/Sarpsborg 08.09.2021 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie H21 - H22 Dag Viken/Sarpsborg 11.10.2021 Påmelding
Kroniske sykdommer H 21 - 23 Kveld Nettsamlinger Viken/Østfold 04.11.2021 Påmelding
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS Viken/Østfold 12.10.2021 Påmelding
Miljøarbeid innen rus Viken/Østfold 12.10.2021 Påmelding
Miljøarbeid innen rus H 21 - 23 Nettsamlinger Viken/Østfold 04.11.2021 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer Agder/Arendal 28.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Rogaland/Bryne 07.02.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid Rogaland/Egersund 17.02.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Dagtid Viken/Fredrikstad 14.10.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Kristiansand Agder/Kristiansand S 01.02.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid Barn og unge V22 - H23 Viken/Østfold 03.02.2022 Påmelding
Rehabilitering - Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis Viken/Fredrikstad 12.10.2021 Påmelding
Rehabilitering H 21 - 23 Kveld Nettsamlinger Viken/Fredrikstad 04.11.2021 Påmelding
Rehabilitering H21 - H22 Dag Viken/Fredrikstad 04.10.2021 Påmelding
Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Viken/Østfold 06.09.2021 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis Viken/Fredrikstad 25.08.2022 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis for ansatte i fag- og detaljhandelen Viken/Fredrikstad 18.10.2021 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og oppvekstsektoren Viken/Moss 15.02.2022 Påmelding
Veiledning av lærlinger - Førde Vestland/Førde 22.09.2021 Påmelding