Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole - Demensomsorg - Bergen /Bergen 26.08.2020 Påmelding
Fagskole - Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Bergen /Bergen 26.08.2020 Påmelding
Fagskole - Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming /Bergen 26.08.2020 Påmelding
Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Bergen /Bergen 24.08.2020 Påmelding
Fagskole - Psykisk helsearbeid - Bergen /Bergen 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal /Arendal 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Drammen /Drammen 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Kristiansand /Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Oslo Oslo/Oslo 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Larvik /Larvik 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Arendal /Arendal 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Drammen /Drammen 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Haugesund Rogaland/Haugesund 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Oslo Oslo/Oslo 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Tromsø /Tromsø 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Lyngdal - høst 2020 /LYNGDAL 23.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Arendal /Arendal 01.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Hamar /Hamar 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand /Kristiansand S 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Oslo Oslo/Oslo 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Stavanger Rogaland/Stavanger 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Seljord /Seljord 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Skien /Skien 25.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Trondheim Trøndelag/Tiller 01.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Kragerø /Kragerø 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Seljord /Seljord 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Skien /Skien 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov-Skole-SFO-Trondheim Trøndelag/Tiller 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bergen /Bergen 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bryne Rogaland/Bryne 17.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Larvik /Larvik 18.08.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Sauda Rogaland/Sauda 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Seljord /Seljord 19.08.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Trondheim Trøndelag/Tiller 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Haugesund Rogaland/Haugesund 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Kristiansand /Kristiansand S 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Lyngdal /Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Bergen /Bergen 26.08.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand /Kristiansand S 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Lyngdal /Lyngdal 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Sauda Rogaland/Sauda 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Bergen /Bergen 25.08.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Haugesund Rogaland/Haugesund 26.01.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Kristiansand /Kristiansand S 26.01.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Skien /Skien 17.08.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stavanger Rogaland/Stavanger 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Tromsø /Tromsø 05.10.2020 Påmelding
Fagskole Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim Trøndelag/Tiller 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming - Bergen /Bergen 26.08.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal /Arendal 03.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bergen /Bergen 25.08.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne Rogaland/Bryne 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand /Kristiansand S 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal /Lyngdal 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Bergen /Bergen 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Kragerø /Kragerø 31.08.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Larvik /Larvik 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Trøndelag/Tiller 26.08.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse-utviklingshemming - Haugesund Rogaland/Haugesund 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Oslo H-20 Helse, Miljø og Sikkerhet Oslo/Oslo 07.10.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bergen /Bergen 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Lyngdal /Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Sogndal /Sogndal 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Stavanger Rogaland/Stavanger 23.09.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Kristiansand /Kristiansand S 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Sogndal /Sogndal 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bergen /Bergen 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne Rogaland/Bryne 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 15.09.2020 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 25.08.2020 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - kveld - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 27.08.2020 Påmelding
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS 20 - 22 /Østfold 24.08.2020 Påmelding
Miljøarbeid innen rus 20 - 22 /Østfold 24.08.2020 Påmelding
Psykisk helsearbeid 20 - 21 Heltid på dag /Fredrikstad 24.08.2020 Påmelding
Psykisk helsearbeid 20 - 22 /Østfold 24.08.2020 Påmelding
Rehabilitering 20 - 22 Samlingsbasert /Moss 19.08.2020 Påmelding
Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 20 - 22 /Østfold 20.08.2020 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis /Østfold 27.08.2020 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren H-20 /Østfold 25.08.2020 Påmelding