Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Vestland/Bergen 13.09.2021 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn Agder/KRISTIANSAND S 07.09.2021 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn Rogaland/Haugesund 23.09.2021 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i skolen Oslo/Oslo 09.09.2021 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i skolen Vestfold og Telemark/Skien 07.09.2021 Påmelding
Arbeid med ungdom Oslo/Oslo 08.09.2021 Påmelding
Arbeid med ungdom Rogaland/Stavanger 20.09.2021 Påmelding
Arbeid med ungdom Rogaland/Haugesund 13.09.2021 Påmelding
Arbeid med ungdom Vestfold og Telemark/Larvik 31.08.2021 Påmelding
Arbeid med ungdom Vestland/Bergen 07.09.2021 Påmelding
Barn med psykiske utfordringer - Nettsamlinger Viken/Sarpsborg 18.08.2021 Påmelding
Barn med særskilt behov Rogaland/Stavanger 07.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Agder/Mandal 06.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Innlandet/Hamar 14.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Troms og Finnmark/Tromsø 09.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Rogaland/Stavanger 14.09.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov Oslo/Oslo 07.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Viken/Drammen 07.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Vestland/Bergen 16.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Rogaland/Haugesund 07.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Vestfold og Telemark/Larvik 01.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Vestfold og Telemark/Seljord 01.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov skole SFO Trøndelag/Tiller 01.09.2021 Påmelding
Coaching og relasjonsledelse Viken/Østfold 07.02.2022 Påmelding
Demensomsorg Vestland/Bergen 08.09.2021 Påmelding
Demensomsorg Vestfold og Telemark/Nøtterøy 25.08.2021 Påmelding
Demensomsorg Vestland/Bergen 23.09.2021 Påmelding
Demensomsorg Rogaland/Bryne 15.09.2021 Påmelding
Demensomsorg Rogaland/Haugesund 08.09.2021 Påmelding
Demensomsorg Vestfold og Telemark/Skien 24.08.2021 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse Rogaland/Haugesund 22.09.2021 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse Rogaland/Stavanger 22.09.2021 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse Vestland/Bergen 08.09.2021 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse Agder/Kristiansand S 02.09.2021 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse Vestland/Bergen 20.09.2021 Påmelding
Ernæring i pleie - og omsorgstjenester Vestfold og Telemark/Skien 24.08.2021 Påmelding
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Vestland/Bergen 14.09.2021 Påmelding
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Rogaland/Haugesund 08.09.2021 Påmelding
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Rogaland/Stavanger 08.09.2021 Påmelding
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Agder/Kristiansand S 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Viken/Østfold 24.08.2021 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis Viken/Fredrikstad 26.08.2021 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i fag- og detaljhandelen Viken/Fredrikstad 08.09.2021 Påmelding
Helse, Miljø og Sikkerhet Oslo/Oslo 15.09.2021 Påmelding
Helse, Miljø og Sikkerhet Troms og Finnmark/Tromsø 15.09.2021 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Rogaland/Stavanger 01.09.2021 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Rogaland/Haugesund 12.01.2022 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Rogaland/Haugesund 22.09.2021 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Agder/Kristiansand S 01.09.2021 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Rogaland/Haugesund 14.09.2021 Påmelding
Helse Miljø og Sikkerhet Trøndelag/Tiller 08.09.2021 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Vestfold og Telemark/Larvik 26.08.2021 Påmelding
Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming Rogaland/Haugesund 08.09.2021 Påmelding
Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming Vestland/Bergen 07.09.2021 Påmelding
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid Rogaland/Stavanger 09.09.2021 Påmelding
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid Rogaland/Haugesund 09.09.2021 Påmelding
Hverdagsrehabilitering Vestfold og Telemark/Skien 26.08.2021 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse Vestland/Bergen 21.09.2021 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse Oslo/Oslo 07.09.2021 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse Agder/Arendal 08.09.2021 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse Rogaland/Haugesund 29.09.2021 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse Vestland/Bergen 13.09.2021 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse Rogaland/Stavanger 29.09.2021 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse Agder/MANDAL 07.09.2021 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie Rogaland/Haugesund 13.09.2021 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie Trøndelag/Tiller 31.08.2021 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie H 21 - V23 Kveld Viken/Sarpsborg 25.08.2021 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie H21 - H22 Dag Viken/Sarpsborg 23.08.2021 Påmelding
Kroniske sykdommer Vestland/Bergen 08.09.2021 Påmelding
Kroniske sykdommer Rogaland/Haugesund 01.09.2021 Påmelding
Kroniske sykdommer Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Kroniske sykdommer Agder/Arendal 03.09.2021 Påmelding
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Miljøarbeid innen rus Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming Rogaland/Haugesund 07.09.2021 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming Rogaland/Stavanger 07.09.2021 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming Vestfold og Telemark/Seljord 25.08.2021 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming Vestfold og Telemark/Skien 07.09.2021 Påmelding
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Rogaland/Haugesund 15.09.2021 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer Rogaland/Egersund 16.09.2021 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer Agder/Arendal 15.09.2021 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer Rogaland/Haugesund 15.09.2021 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer Rogaland/Stavanger 15.09.2021 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer Vestland/Bergen 09.09.2021 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Vestland/Odda 22.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Vestland/Bergen 07.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Rogaland/Bryne 15.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Rogaland/Haugesund 22.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Rogaland/Stavanger 22.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Rogaland/Egersund 16.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Dagtid Viken/Fredrikstad 26.08.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Kristiansand Agder/Kristiansand S 13.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Barn og unge V22 - H23 Viken/Østfold 03.02.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Vestfold og Telemark/Kragerø 02.09.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Vestfold og Telemark/Seljord 31.08.2021 Påmelding
Rehabilitering - Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis Viken/Fredrikstad 25.08.2021 Påmelding
Rehabilitering H21 - H22 Dag Viken/Fredrikstad 23.08.2021 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren Viken/Fredrikstad 24.08.2021 Påmelding
Veiledning av lærlinger Rogaland/Haugesund 15.09.2021 Påmelding
Veiledning av lærlinger Vestland/Bergen 22.09.2021 Påmelding
Veiledning av lærlinger Vestland/Bergen 16.09.2021 Påmelding
Veiledning av lærlinger Rogaland/Bryne 15.09.2021 Påmelding