Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Coaching og relasjonsledelse Viken/Østfold 02.03.2021 Påmelding
Fagskole - Miljøarbeid innen rus 20 - 22 (oppstart emne 2, 1. feb.) Viken/Sarpsborg 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 13.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 23.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Kristiansand - høst 2021 Agder/KRISTIANSAND S 01.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Stavanger - vår 2021 Rogaland/Stavanger 15.02.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Lyngdal - høst 2021 Agder/LYNGDAL 06.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 13.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - Kristiansand - vår 2021 Agder/Kristiansand S 09.02.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 20.09.2021 Påmelding
Fagskole Barn med særskilt behov - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 16.09.2021 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Eigersund - høst 2021 Rogaland/Stavanger 14.09.2021 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Førde - høst 2021 Vestland/Førde 20.09.2021 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Mandal - høst 2021 Agder/MANDAL 06.09.2021 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bryne - høst 2021 Rogaland/Bryne 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Førde - Sogndal - høst 2021 Vestland/Bergen 20.09.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Kristiansand - høst 2021 Agder/Kristiansand S 23.09.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Lyngdal Agder/Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand - høst 2021 Agder/Kristiansand S 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - kveld - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 14.09.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - kveld - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Lyngdal - høst 2021 Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - dag - Stavanger - vår 2021 Rogaland/Stavanger 24.02.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Førde - Sogndal - høst 2021 Rogaland/Haugesund 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Haugesund Rogaland/Haugesund 27.01.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Haugesund - vår 2022 Rogaland/Haugesund 12.01.2022 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Kristiansand - høst 2021 Agder/Kristiansand S 01.09.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 01.09.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stord - Husnes - høst 2021 Rogaland/Haugesund 14.09.2021 Påmelding
Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming - kveld - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming - kveld - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 09.09.2021 Påmelding
Fagskole Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid - Sogndal - høst 2021 Vestland/Sogndal 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 09.09.2021 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Arendal - høst 2021 Agder/Arendal 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 13.09.2021 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Førde - Florø - høst 2021 Vestland/Bergen 21.09.2021 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Mandal - høst 2021 Agder/MANDAL 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Stavanger K2 - høst 2021 Rogaland/Stavanger 29.09.2021 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 13.09.2021 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie 21 - 22 Dagtid Viken/Sarpsborg 04.02.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - kveld - Arendal - høst 2021 Agder/Arendal 03.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - kveld - Bryne - vår 2021 Rogaland/Bryne 10.02.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 01.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - kveld - Lyngdal - høst 2021 Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS21 - 22 Dag Viken/Sarpsborg 02.02.2021 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid - Bergen - høst 2022 Vestland/Bergen 20.09.2021 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid innen rus 21 - 23 Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming - kveld - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - kveld - Førde - høst 2021 Vestland/Bergen 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Arendal - høst 2021 Agder/Arendal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 09.09.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 01.09.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Lyngdal - vår 2021 Agder/Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helse - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bryne - høst 2021 Rogaland/Bryne 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Førde - høst 2021 Vestland/Førde 21.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Lyngdal - høst 2021 Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Odda - høst 2021 Vestland/Odda 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse21 - 22 Viken/Østfold 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 21 - 22 Dagtid Viken/Fredrikstad 02.02.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 21 - 23 Kveld Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 21 - 22 Viken/Moss 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse - Haugesund - vår 2021 Rogaland/Haugesund 22.02.2021 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren H-21 Viken/Fredrikstad 24.08.2021 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren V-21 Viken/Fredrikstad 19.01.2021 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis H21 Viken/Fredrikstad 26.08.2021 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 16.09.2021 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne - høst 2021 Rogaland/Bryne 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Førde - Sogndal K1 - høst 2021 Vestland/Bergen 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund - vår 2021 Rogaland/Haugesund 25.02.2021 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Haugesund - vår 2021 Rogaland/Haugesund 15.02.2021 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Stavanger - vår 2021 Rogaland/Stavanger 25.02.2021 Påmelding
Rehabilitering dagtid 21 - 22 Viken/Fredrikstad 03.02.2021 Påmelding