Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Coaching og relasjonsledelse Viken/Østfold 17.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal Agder/Arendal 25.01.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 01.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - kveld - Kristiansand - vår 2021 Agder/Kristiansand S 28.01.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Oslo Oslo/Oslo 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Tromsø Troms og Finnmark/Tromsø 05.10.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Arendal - høst 2020 Agder/Arendal 27.01.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 23.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Stavanger - vår 2021 Rogaland/Stavanger 25.01.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Lyngdal - vår 2021 Agder/LYNGDAL 20.01.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - Bergen - høst 2020 Vestland/Bergen 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - Kristiansand - vår 2021 Agder/Kristiansand S 09.02.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 09.09.2021 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - Oslo 2 Oslo/Oslo 15.10.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med ungdom - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Arendal Agder/Arendal 01.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Hamar Innlandet/Hamar 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand Agder/Kristiansand S 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - kveld - Dalane - høst 2020 Rogaland/Egersund 29.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - kveld - Førde - høst 2020 Vestland/Førde 21.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 10.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - kveld - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Lillesand - høst 2020 Agder/LILLESAND 22.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Oslo Oslo/Oslo 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Trondheim Trøndelag/Tiller 01.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Hamar Innlandet/Hamar 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov Skole, SFO - Tromsø Troms og Finnmark/Tromsø 22.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bergen Vestland/Bergen 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - kveld - Bryne - høst 2021 Rogaland/Bryne 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - kveld - Sauda - høst 2021 Rogaland/Sauda 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Bergen K1 Vestland/Bergen 29.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Haugesund Rogaland/Haugesund 21.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Kristiansand Agder/Kristiansand S 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Kristiansand - høst 2021 Agder/Kristiansand S 23.09.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Lyngdal Agder/Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Stavanger Rogaland/Stavanger 29.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand Agder/Kristiansand S 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - kveld - Sauda - høst 2021 Rogaland/Sauda 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - kveld - Stavanger - vår 2021 Rogaland/Stavanger 08.02.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Lyngdal Agder/Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Bergen Vestland/Bergen 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - dag - Stavanger - vår 2021 Rogaland/Stavanger 18.01.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Haugesund Rogaland/Haugesund 27.01.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - kveld - Arendal - høst 2020 Agder/Arendal 30.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - kveld - Kristiansand - høst 2020 Agder/Kristiansand S 28.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - kveld - Kristiansand - vår 2021 Agder/Kristiansand S 26.01.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - kveld - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Lyngdal K1 Agder/LYNGDAL 22.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Oslo Oslo/Oslo 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Tromsø Troms og Finnmark/Tromsø 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim Trøndelag/Tiller 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Helsefremmende kosthold - kveld - Stavanger - vår 2021 Rogaland/Stavanger 08.02.2021 Påmelding
Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 08.09.2021 Påmelding
Fagskole HMS - Haugesund høst 2020 Rogaland/Haugesund 29.09.2020 Påmelding
Fagskole HMS - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 28.09.2020 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Arendal vår 2021 Agder/Arendal 27.01.2021 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 28.09.2020 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 29.09.2020 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - kveld - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 22.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Agder/Arendal 03.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bergen - høst 2021 Vestland/Bergen 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Agder/Kristiansand S 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - kveld - Bryne - høst 2020 Rogaland/Bryne 30.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 23.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal Agder/Lyngdal 16.09.2021 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 07.09.2021 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming - kveld - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 13.09.2021 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Arendal - vår 2021 Agder/Arendal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Bergen K1 Vestland/Bergen 09.09.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Bømlo - høst 2020 Vestland/BREMNES 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Lyngdal - vår 2021 Agder/Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helse - Førde K1 Vestland/Førde 21.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bryne - høst 2021 Rogaland/Bryne 22.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - kveld - Arendal - høst 2020 Agder/Arendal 17.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - kveld - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 21.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Lyngdal Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Odda - høst 2020 Vestland/Odda 06.01.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid og rusarbeid - Seljord Vestfold og Telemark/Seljord 24.09.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Kristiansand Agder/Kristiansand S 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - kveld - Stavanger - høst 2021 Rogaland/Stavanger 13.09.2021 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse - kveld - Haugesund - høst 2021 Rogaland/Haugesund 06.09.2021 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bergen - høst 2020 Vestland/Bergen 01.10.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund - vår 2021 Rogaland/Haugesund 04.02.2021 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - kveld - Bryne - høst 2021 Rogaland/Bryne 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - kveld - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 22.09.2020 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Lyngdal K1 Agder/Lyngdal 09.11.2020 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Sauda høst 2020 Rogaland/Sauda 03.11.2020 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Sogndal K1 Vestland/Sogndal 09.11.2020 Påmelding
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS 20 - 22 Viken/Sarpsborg 24.08.2020 Påmelding
Psykisk helsearbeid 20 - 22 Kveld Viken/Sarpsborg 24.08.2020 Påmelding
Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi for frisørbransjen Oslo/Oslo 19.10.2020 Påmelding
Rehabilitering 20 - 22 Viken/Sarpsborg 24.08.2020 Påmelding
Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 20 - 22 (Fullt) Viken/Sarpsborg 20.08.2020 Påmelding