Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole - Ernæring for mennesker med utviklingshemming Hordaland/Bergen 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal Aust-Agder/Arendal 27.08.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 05.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Tromsø Troms/Tromsø 12.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen- Hamar Hedmark/Hamar 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen- Oslo Oslo/Oslo 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen- Trondheim Trøndelag/Tiller 19.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna(0-3 år) i barnehagen, Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 09.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 21.02.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen- Drammen Buskerud/Drammen 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen- Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen-Trondheim Trøndelag/Tiller 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk,flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen- Oslo Oslo/Oslo 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Drammen Buskerud/Drammen 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 05.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Lyngdal - Finansiert av Utdanningsdirektoratet Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Trondheim Trøndelag/Tiller 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Larvik Vestfold/Larvik 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov- Oslo Oslo/Oslo 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole og SFO) - Larvik Vestfold/Larvik 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole og SFO) - Seljord Vestfold/Larvik 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov, Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2019 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bergen Hordaland/Bergen 28.08.2019 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Skien Telemark/Skien 20.08.2019 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Stavanger Rogaland/Stavanger 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Bergen Hordaland/Bergen 28.08.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie og omsorgstjenester - Larvik Vestfold/Larvik 22.08.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 11.09.2019 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Haugesund Vår 2020 Rogaland/Haugesund 27.01.2020 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 22.01.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Oslo Oslo/Oslo 09.10.2019 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Stavanger Rogaland/Stavanger 13.02.2019 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Tromsø Troms/Tromsø 09.10.2019 Påmelding
Fagskole Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim Trøndelag/Tiller 16.10.2019 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse Hordaland/Bergen 09.09.2019 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie - Haugesund Rogaland/Haugesund 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie 19 - 21 Østfold/Østfold 13.03.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 10.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Stavanger Rogaland/Stavanger 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemning - Bergen Hordaland/Bergen 27.08.2019 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming- Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Skien Telemark/Skien 28.08.2019 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Larvik Vestfold/Larvik 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helse - Lyngdal K2 Vest-Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bergen Hordaland/Bergen 21.08.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Stavanger Rogaland/Stavanger 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid og rusarbeid - Seljord Telemark/Seljord 27.08.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge - 2019 - 2021 Østfold/Østfold 27.02.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 19 - 21 Østfold/Østfold 09.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 16.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Stavanger Rogaland/Stavanger 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Ølen Rogaland/Ølen 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering 19 - 21 Østfold/Østfold 27.02.2019 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Østfold/Østfold 27.02.2019 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis Østfold/Østfold 19.03.2019 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren Østfold/Østfold 19.03.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Lyngdal K1 Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Ølen K1 Rogaland/Ølen 03.09.2019 Påmelding
Informasjon Fagskole Vest-Agder/Kristiansand S 03.06.2019 Påmelding
Informasjon Fagskoler i Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 05.06.2019 Påmelding