Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Innlandet/Hamar 13.01.2022 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Møre og Romsdal/Ålesund 11.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov Innlandet/Hamar 11.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov Troms og Finnmark/Tromsø 13.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov, barnehage Møre og Romsdal/Kristiansund 12.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov, barnehage Trøndelag/Steinkjer 20.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov- barnehage Nordland/Bodø 17.01.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov (barnehage) Vestfold og Telemark/Skien 13.01.2022 Påmelding