Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i skolen Vestfold og Telemark/Skien 07.09.2021 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i skolen Oslo/Oslo 09.09.2021 Påmelding
Arbeid med ungdom Vestfold og Telemark/Larvik 31.08.2021 Påmelding
Arbeid med ungdom Vestfold og Telemark/Seljord 26.08.2021 Påmelding
Arbeid med ungdom Oslo/Oslo 08.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Viken/Drammen 07.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Oslo/Oslo 07.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov Vestfold og Telemark/Larvik 01.09.2021 Påmelding
Barn med særskilte behov skole SFO Trøndelag/Tiller 01.09.2021 Påmelding
Demensomsorg Vestfold og Telemark/Skien 24.08.2021 Påmelding
Ernæring i pleie - og omsorgstjenester Vestfold og Telemark/Skien 24.08.2021 Påmelding
Helse, Miljø og Sikkerhet Oslo/Oslo 15.09.2021 Påmelding
Helse Miljø og Sikkerhet Trøndelag/Tiller 08.09.2021 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Vestfold og Telemark/Larvik 26.08.2021 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse Oslo/Oslo 07.09.2021 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie Trøndelag/Tiller 31.08.2021 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming Vestfold og Telemark/Seljord 25.08.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Vestfold og Telemark/Kragerø 02.09.2021 Påmelding