Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen- Hamar Hedmark/Hamar 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen- Oslo Oslo/Oslo 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen- Trondheim Trøndelag/Tiller 19.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen- Drammen Buskerud/Drammen 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen-Trondheim Trøndelag/Tiller 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk,flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen- Oslo Oslo/Oslo 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Drammen Buskerud/Drammen 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Trondheim Trøndelag/Tiller 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Larvik Vestfold/Larvik 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov- Oslo Oslo/Oslo 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole og SFO) - Larvik - mandager Vestfold/Larvik 26.08.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole og SFO) - Larvik - tirsdager Vestfold/Larvik 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole og SFO) - Seljord Telemark/Seljord 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole og SFO) - Trondheim Trøndelag/Tiller 09.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov- Tromsø Troms/Tromsø 26.09.2019 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Skien Telemark/Skien 20.08.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie og omsorgstjenester - Larvik Vestfold/Larvik 22.08.2019 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Oslo Oslo/Oslo 09.10.2019 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Tromsø Troms/Tromsø 09.10.2019 Påmelding
Fagskole Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim Trøndelag/Tiller 16.10.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer hos voksne og eldre - Trondheim Trøndelag/Tiller 12.09.2019 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Skien Telemark/Skien 28.08.2019 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Trondheim Trøndelag/Tiller 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Larvik Vestfold/Larvik 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid og rusarbeid - Seljord Telemark/Seljord 27.08.2019 Påmelding