Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Larvik Vestfold/Larvik 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Seljord Telemark/Seljord 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Skien Telemark/Skien 25.08.2020 Påmelding
Fagskole Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim Trøndelag/Tiller 05.02.2020 Påmelding