Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet- Oslo Oslo/Oslo 07.10.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Drammen Viken/Drammen 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Oslo Oslo/Oslo 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Larvik Vestfold og Telemark/Larvik 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Drammen Viken/Drammen 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Oslo Oslo/Oslo 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Tromsø Troms og Finnmark/Tromsø 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Hamar Innlandet/Hamar 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Oslo Oslo/Oslo 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Seljord Vestfold og Telemark/Seljord 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Skien Vestfold og Telemark/Skien 25.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Trondheim Trøndelag/Tiller 01.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov SFO AKS skole - Oslo Oslo/Oslo 17.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Kragerø Vestfold og Telemark/Kragerø 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Seljord Vestfold og Telemark/Seljord 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Skien Vestfold og Telemark/Skien 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov-Skole-SFO-Trondheim Trøndelag/Tiller 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Larvik Vestfold og Telemark/Larvik 18.08.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Seljord Vestfold og Telemark/Seljord 19.08.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Trondheim Trøndelag/Tiller 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Skien Vestfold og Telemark/Skien 17.08.2020 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Tromsø Troms og Finnmark/Tromsø 05.10.2020 Påmelding
Fagskole Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim Trøndelag/Tiller 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Kragerø Vestfold og Telemark/Kragerø 31.08.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Larvik Vestfold og Telemark/Larvik 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming Trondheim Trøndelag/Tiller 26.08.2020 Påmelding