Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Drammen /Drammen 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Oslo Oslo/Oslo 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Larvik /Larvik 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Drammen /Drammen 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Oslo Oslo/Oslo 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Tromsø /Tromsø 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Hamar /Hamar 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Oslo Oslo/Oslo 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Seljord /Seljord 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Skien /Skien 25.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Trondheim Trøndelag/Tiller 01.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Kragerø /Kragerø 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Seljord /Seljord 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov (skole SFO) - Skien /Skien 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov-Skole-SFO-Trondheim Trøndelag/Tiller 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Larvik /Larvik 18.08.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Seljord /Seljord 19.08.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Trondheim Trøndelag/Tiller 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Skien /Skien 17.08.2020 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Tromsø /Tromsø 05.10.2020 Påmelding
Fagskole Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim Trøndelag/Tiller 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Kragerø /Kragerø 31.08.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Larvik /Larvik 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Trøndelag/Tiller 26.08.2020 Påmelding
Fagskole Oslo H-20 Helse, Miljø og Sikkerhet Oslo/Oslo 07.10.2020 Påmelding