Lov om høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolestudentenes rettigheter er styrket og studiepoeng innført! Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Fagskolestudentenes rettigheter er styrket og studiepoeng innført – gjennom Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

Den nye fagskoleloven gir fagskolen den statusen den fortjener. Ved å skjerpe krav til studiekvalitet sikrer man at sektoren, fagskolene, studiene og ikke minst studentene selv, får den anerkjennelsen de fortjener. Når loven trådde i kraft i juli, var det klart at fagskolen ligger på nivå over videregående opplæring og at høyere yrkesfaglig utdanning er en etablert utdanningsvei.

Loven skal videre sørge for at fagskolestudentenes rettigheter er sikret, blant annet gjennom studentrepresentanter i fagskolens styre og at studentene kan opprette studentorgan. Fagskolen AOF Norge har allerede etablert dette og fokuserer fremover på å styrke dette arbeidet.

Studentene ved Fagskolen AOF Norge har vært meget opptatt av om det blir studiepoeng også på beståtte fagskolestudier og hva dette medfører. Det er nå bestemt at studiepoeng innføres. Ved overgangen fra fagskolepoeng til studiepoeng, vil Fagskolen AOF Norge skrive ut nye vitnemål til tidligere studenter som ønsker det. Studentene det da utstedes vitnemål til, må sende inn tidligere utstedt vitnemål, samt betale et gebyr på kr.1000,-. For å søke om nytt vitnemål, fyll ut skjema for søknad om nytt vitnemål. Nye vitnemål med studiepoeng, vil bli skrevet ut først etter at loven trer i kraft. Det må forventes 2 måneders saksbehandlingstid. Det er i henhold til loven mulig å søke om nytt vitnemål frem til 31.12.2020.

Studenter som ikke ønsker å bestille nytt vitnemål, kan ta kontakt med oss for å motta en bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet som bekrefter overgangen til studiepoeng. Bekreftelsen kan legges ved vitnemålet. 

Ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål vedrørende ny fagskolelov, vitnemål eller våre studietilbud!

Se gjerne våre aktuelle studietilbud i 2019, her: https://www.aof.no/fagskole/fagskoler/1022

E-post: fagskole@aof.no

Telefon: 23 06 12 58
blogg.aof.no
www.aof.no/fagskole 
Følg oss på Facebook: Fagskolen AOF Norge
Følg oss på Instagram: #fagskole

Del kurset på sosiale medier: