Helsefagskoler

Fagskolen AOF Norge tilbyr en rekke fagskoleutdanninger innen helse.

Fagskolen AOF Norges godkjente fagskoleutdanninger innen helse: 

 

 

Fagområde

 

Studieretning

Studiepoeng

Studiested

 

 

Helse

 

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

30

Skien

Larvik

 

Helse, aldring og aktiv omsorg

 

60

Skien

 

Kreftomsorg og lindrende pleie

 

60

Skien

 

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

 

60

Skien

Larvik

Trondheim

Seljord

Kragerø

 

Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

 

60

Skien

Larvik

Seljord

    

Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 

60

Skien

Seljord

 

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre

60

Skien

Larvik

Trondheim

Seljord

 

Demensomsorg

 

30

Trondheim

Skien

Larvik

Seljord

 

For aktuelle studier og klasser som starter neste semester, se vår totale oversikt over våre aktuelle studier og filtrer på ønsket retning, her: fagskoler AOF Norge

 

Del kurset på sosiale medier: