Fagskolen har fått tildelt 90 studieplasser fra Udir

AOF Norge fikk tildelt 90 finansierte studieplasser innenfor fagskoleutdanning i oppvekstfag fra Utdanningsdirektoratet.

Studieplassene er tildelt for fagskoleutdanningene: - Barn med særskilte behov - Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturett kompetanse - Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Tildelingen gjelder fordelt på to kull, det første med oppstart høsten 2017.
 

Del kurset på sosiale medier: