Fagområdeakkreditering for Fagskolen AOF Norge

Fagskolen AOF Norge har fått godkjent søknaden om fagområdeakkreditering.

Fagskolen AOF Norge har fått godkjent søknaden om fagområdeakkreditering. Det betyr styrket evne til å svare på etterspørselen i markedet.

Etter en lang prosess med utspørring og observasjon fra NOKUTs utsendinger, har direktoratet konkludert med at helse- og oppvekstfagene ved Fagskolen AOF Norge svarer til de høye kravene fra Kunnskapsdepartementet. Vi vil fra nå av kunne opprette nye studiesteder og studieretninger uten å søke om det i forkant.

Det kutter tiden fra etterspørselen oppstår til tilbudet er på plass, og gjør det enda lettere å svare på markedets behov.
 

Ikke minst er det et stort kvalitetsstempel, som alle vi ansatte er svært stolte av.
 

Les mer på bloggen vår: https://blogg.aof.no/fagskolen-aof-norge-er-nokut-akkreditert

 

Del kurset på sosiale medier: