AOF.no

TILBUD

Et arbeidsliv uten vold og trusler

Arbeidsmiljøkonferansen_1

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet

18.–19. september 2023

Vi er stolte av igjen å kunne arrangere årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet på hotell Scandic Hamar.
Årets konferanse er den tjueandre i rekken. Konferansen blir arrangert av arbeidsgiverorganisasjonen KS, Sykehuset Innlandet HF, Kommunal
Landspensjonskasse (KLP), flere store arbeidstakerorganisasjoner og kompetanseorganisasjonen Studieforbundet AOF.

Arbeidsmiljøkonferansene har tradisjonelt ca 200 deltakere, og våre konferanser får gode tilbakemeldinger. Konferansene har fungert
som en arena og treffsted med fokus på arbeidsmiljø. Årets hovedtema er «Et arbeidsliv uten vold og trusler». Hamars
ordfører, Einar Busterud, vil åpne konferansen og dele ut arbeidsmiljøprisen for 2023.

Første dag vil sikkerhetsrådgiver Håvard Nordbø og advokat Kurt O. Bjørnnes lede oss gjennom sentrale temaer og problemstillinger.
Andre dag vil den anerkjente professoren i organisasjonspsykologi, Bård Kuvås, sette søkelys på tillitsreformen.
Konferansen avsluttes med debatt ledet av Bernt Torp som har med seg flere spennende deltakere. Publikum vil få anledning til å
komme med innspill og spørsmål under debatten.

Les mer om konferansen og meld deg på under.