AOF.no

FAGBREV

Er det verdt å betale litt mer for ansatte med fagbrev?

iStock-1089609344

Det er ikke uten grunn at ansatte med fagbrev koster en smule ekstra. Du får det du betaler for.

Som arbeidsgiver i en bransje hvor det er vanlig med ufaglært arbeidskraft, kjenner du sikkert til følgende dilemma: Du vil ha kompetente, faglærte ansatte, men det har den konsekvens at du må betale dem etter et høyere lønnstrinn.

Prisen på faglærte ansatte finner du enten på lista over minstelønn, eller via din tariffavtale. Det gjelder altså ikke alle bransjer at du må ut med mer, men selv om du ikke er pålagt å øke lønnen til ansatte med fagbrev, er det gode grunner til å gjøre det.

Fagbrevet er nemlig et tydelig kvalitetsstempel.

1. Kunnskap gjør at bedriften din leverer bedre tjenester

For å ta fagbrevet, må den ansatte gjennom en mengde teori og praktisk kunnskap i forkant. Om de tar et teorikurs, vil de også møte likesinnede å utveksle erfaringer med. Deretter skal de i ilden gjennom fagprøven, som vurderes av profesjonelle sensorer, som stiller krav til tydelig planlegging og refleksjonsevne.

Alt dette betyr at det ikke går an å ta fagbrevet før eventuelle mangler og kunnskapshull er fylt inn. En fagarbeider er en sertifisert proff.

Dette vil gi seg klart utslag i hvordan de presterer på jobb, og kvalitetssikrer tjenestene dine på en helt annen måte enn det som er mulig med ufaglært arbeidskraft.

2. Selvstendige ansatte gjør jobben din lettere

Et utsagn som går igjen fra sikkert 90 prosent eller mer av de som har tatt fagbrevet i voksen alder er at de føler seg tryggere i jobben sin. Selv ufaglærte som kan mye fra før, er ofte usikre på om magefølelsen er rett. Det betyr at de ofte henvender seg til overordnede før de tør å ta valg.

Ansatte med fagbrev har mye lettere for å fatte (gode!) beslutninger på egenhånd. Slik kreves det mindre detaljstyring fra din og andre lederes side. Du kan overlate mer til de ansatte selv, og være trygg på at de kommer til å levere godt.

3. Rett bruk av utstyr betyr mindre svinn og vedlikehold

Lønn er langt fra den eneste utgiften i virksomheten din. Det går også potensielt store summer med på vedlikehold av utstyr og innkjøp av produkter. De fleste fagbrev-utdannelser inneholder derfor mye kunnskap om rett bruk av utstyr og materialer.

Det betyr at faglærte medarbeidere vil bruke utstyret på en mer forsvarlig måte, noe som senker kostnadene knyttet til vedlikehold og reparasjon. Rett valg av materialer kan også få en stor betydning for bedriftskontoen. Pengene du bruker på lønn blir raskt spart inn andre steder.

4. Motiverte ansatte gir mindre sykefravær og turnover

Når ansatte mangler indre motivasjon, blir terskelen for å sykemelde seg mye lavere. I verste fall risikerer du at de sier opp jobben, og finner et annet sted der de føler seg mer verdsatt.

Fagbrevet pleier nesten alltid å gi en ny glede og stolthet over yrket, og gjør at de ansatte gleder seg til å møte opp på jobb. Er det i tillegg du som har stått i bresjen for at de skal få den bekreftelsen, bygger det lojalitet og tillit. Gjør fagbrevet til en del av de ansattes kompetanseplan, slik at de kan utvikle seg i takt med virksomheten.

Dersom du ønsker deg ansatte som møter motiverte på jobb, og blir værende i virksomheten lenge, er fagbrevet en viktig del av oppskriften.

5. Du skiller deg positivt ut fra konkurrenter

Markedet er ubønnhørlig, og for å vinne kundenes tillit gjelder det å skille seg positivt ut fra andre, tilsvarende virksomheter. Dersom du kan skilte med at du har en høy andel faglærte ansatte, fremstår du som det mest seriøse valget – og kan i tillegg ta bedre betalt for tjenestene du leverer.

Vil du at virksomheten din skal konkurrere på kvalitet, ikke bare på pris, er ansatte med fagbrev en no-brainer som skiller seg klart ut når kundene skal sammenligne leverandører.

6. Investering i ansatte tiltrekker dyktigere søkere

Det er mange bransjer som kniver om søkere.

Noe av det mest motiverende for ansatte er arbeidsgivere som tar kompetanseutvikling på alvor. Kan du vise til at du jevnlig tilrettelegger for at ansatte får ta fagbrev, er det et sterkt argument for at de flinkeste som ennå ikke har avlagt fagprøven søker seg til deg.

Teori til fagprøven ved AOF Norge

Er du inspirert til å sende ansatte for å ta fagprøven, kan vi anbefale AOF Norges teorikurs i forkant. Disse kan til og med tilrettelegges for din arbeidsplass dersom mange nok deltar samtidig.

Dine ansatte setter sikkert pris på om du sponser deler av kostnadene, men husk at det også er mange måter å søke ekstern støtte på. Her finner du en liste over ulike midler og stipender.


Se kursoversikten: hvor og når vi tilbyr teori til fagprøven.