AOF.no

FAGSKOLE

Du kan faktisk lære bedre av å studere på deltid enn heltid

deltidsstudier-fagskole

Vi trenger tid til å prosessere det vi lærer. Studier viser at for mye læring på kort tid kan fungere mot sin hensikt.

Når du tar valget om å studere på deltid, er det nok vanligvis drevet av at du ønsker å fortsette i jobben på fulltid. Du skal ha rimelig fleksibel arbeidstid, og en tilnærmet overnaturlig arbeidskapasitet for å både jobbe og studere på fulltid samtidig.

Dette er jo naturlig nok også hovedårsaken til at Fagskolen AOF Norge fokuserer på deltidsundervisning – slik at ikke du trenger å ta deg flere år fri fra jobben for å kunne bli bedre i den. Det ville ha fungert mot sin hensikt.

Samtidig er det ikke bare praktiske årsaker til at deltidsundervisning er en smart løsning. Det er faktisk gode grunner til at det også gjør det enklere å lære.

Hjernen prosesserer læring i bakgrunnen

Du har kanskje hørt anbefalinger om å legge vekk bøkene kvelden før en eksamen, for å gi stoffet tid til å synke. Lesing og pugging er tross alt bare halvparten av læringsprosessen.

For at ny informasjon skal sette seg, trenger vi å ta en pause fra lesingen og undervisningen, slik at hjernen får tid til å prosessere den. Kanskje har du selv opplevd at du har gått rundt og gnaget på et problem, før det plutselig dukker opp en løsning fra løse luften. Hjernen din har bearbeidet det nede i underbevisstheten, mens du på overflaten har gått og tenkt på andre ting.

Omtrent slik fungerer det med studier også. For å ta et eksempel: I et tysk eksperiment delte forskere medisinstudenter inn i to grupper som begge skulle gjennom 26 timer med opplæring. Den ene gruppen fikk alle timene skvist inn på tre dager, mens den andre fikk 4,5 dager på seg.

Da de tok en test i ettertid, viste det seg at studentene med større mellomrom mellom timene, presterte bedre.

Det kan altså være noen store fordeler med et deltidsstudie som strekker timene ut over et lengre tidsrom, enn det intensive løpet fulltidsstudier byr på.

Deltidsstudier lar deg teste læringen i praksis

En annen stor fordel med å studere på deltid mens du er i full jobb, er at du får en helt egen mulighet til å omdanne læringen til handling. Det har nesten blitt en klisjé å si at du lærte mer det første halvåret i jobb, enn du gjorde på tre år med utdanning til samme jobben, men det stemmer likevel ofte. Teori er én ting, men du får et helt annet forhold til noe du faktisk må gjøre selv.

Når du studerer én dag i uka eller samlingbasert noen dager i måneden, samt leser pensum på fritiden, betyr det at du kan ta med deg det du har lært direkte tilbake på jobb. Slik får du et aktivt forhold til de forskjellige teoriene og innsiktene, og får faktisk testet ut hvordan det påvirker måten du jobber på.

Erfaringene kan du ta med deg direkte tilbake til neste time, og diskutere med foreleser og medstudenter. Dette er et godt eksempel på learning-by-doing, som pedagogen John Dewey populariserte på tidlig 1900-tall, og som har blitt en rettesnor for mange i ettertid.

Vi husker tross alt mye bedre ting vi har gjort, enn ting vi bare har hørt eller lest om.

Læring over tid hjelper deg å gjøre endring permanent

Vi kan faktisk trekke noen paralleller til hvordan bedrifter jobber med endringsledelse. Her er det nemlig mange som sliter med at de snakker mye om hvordan de ønsker å endre bedriftskulturen sin, men etter kick-off og store ord, fortsetter mye som før.

Nøkkelen til endring ifølge Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth, er å gjøre inkrementelle endringer på veien mot målet. Og det er jo faktisk det praktisk orienterte studier som dem ved Fagskolen AOF Norge handler om – å endre måten du jobber på. Ta med deg noe du lærer én dag, og venn deg til å se ting med litt nye øyne. Så går det én uke, og da har du full fokus på å implementere noe nytt igjen.

Hadde du tatt alle studiene på én gang, for deretter å gå tilbake til jobben etter endt eksamen, vil det jo nesten garantert være ting du har glemt, fordi du ikke fikk mulighet til å ta dem i bruk idet du lærte dem.

Vår oppfordring til deg er altså: Ikke tenk at deltidsstudier bare er en nødløsning fordi du trenger å tjene penger samtidig. Det er et alternativ fullt på høyde med heltidsstudier, som faktisk har sine helt unike fordeler.