Toppskolering

AOF er LOs samarbeidspartner når det gjelder utdanning av tillitsvalgte. Toppskolering er et tilbud til de som har gjennomført grunnopplæringen i eget forbund, og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre sine oppgaver som tillitsvalgte. Gjennom denne utdanningen vil du møte tillitsvalgte fra alle LOs forbund. Mange som har gjennomført kursene legger stor vekt på verdien av dette. Enkelte av kursene i denne utdanningen gir også studiepoeng. Disse kursene kan også settes opp etter behov i det enkelte forbund.

Informasjon til studenter og kursdeltakere om koronavirus

Hva inneholder toppskolering?

Innenfor dette området finnes en rekke kurs som arrangeres nasjonalt og internasjonalt.

LO-Skolen

LO-skolen er til for at du som tillitsvalgt skal få dekket dine opplæringsbehov ut over den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen.
Utdanningen inneholder 5 moduler:

  • Arbeidsliv
  • Læring
  • Organisasjon
  • Samfunn
  • Solidaritet

Når du har gjennomført fire moduler, får du tildelt LO-skolenålen

Arbeidsmiljøskolen

Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videreskolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål.

Internasjonale kurs

Under samlebegrepet toppskolering tilbyr AOF en rekke internasjonale kurs. Kursene dekker opp både behovet for læring av språk og internasjonal politikk. Her finner du Globaliseringsskolen, Genèveskolen og Yorkshireskolen.

 

Historie og samfunn

Vil du bli kjent med de stolte tradisjonene arbeiderbevegelsens rikholdige kulturhistorie har etterlatt seg? Tradisjonene kommer til uttrykk gjennom bilder, sang, dikt og litteratur.

 

Organisasjonskurs

Kontrollkomitékurs - kurs for deg som er ny eller trenger en oppdatering på din rolle som medlem av en kontrollkomité.

Pedagogikk

Veilederforum er stedet for deg som har gått veileder/pedagogikk-kurs i regi av AOF og ønsker noe påfyll. Hvordan skjer læring og hvordan skapes kunnskap.

Lederprogram

Gjennom AOFs lederprogram kan du ruste deg bedre for lederhverdagen. Her kombinerer vi teori med praktiske øvelser, slik at du får testet deg i relevante situasjoner.

Høyskole- og universitetsstudier

For tillitsvalgte er arbeidsrettslige spørsmål en viktig del av jobben. Gjennom utdanningen Arbeidsrett får du kunnskap om lover og regler som er avgjørende for å kunne utføre tillitsvalgtoppgavene på en måte som tjener medlemmene.