Studiekompetanse Spesiell

Medisinpakke Norge

Kurs-id: 374288
Sted: Nettkurs
Timetall: 560
Kursstart Info: Når som helst - Hele året!
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 28.900,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen. Vi har skreddersydde pakker som passer for studiet, enten du velger å ta det i Norge eller utenfor Norge (se Medisinpakke Øst-Europa). Pakkene går over et skoleår.

Hvorfor Medisinpakke?
For deg som ønsker å forbedre karakterer i disse fagene eller som trenger denne fagkombinasjonen med mål om å komme inn på medisinutdanning i Norge.

Pakken oppfyller fagkombinasjonen MEROD som gir deg de nødvendige forkunnskaper som trengs for å søke på medisinstudier i Norge. Pakken gir i tillegg 2 realfagspoeng til sammen. MEROD er også fagkombinasjonen som kreves for å komme inn på odontologi- og farmasistudier i Norge.

Det kommer ingen tillegg som for eksempel laboratorieavgift eller semesteravgift utover pakkeprisen. Vi har alt unntatt bøker og eksamensavgift til Eksamenskontoret inkludert i kursprisen.

Det å melde seg på medisinerpakken gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis.

Kurspakken er lagt opp slik at du tar R1 + Kjemi 1 om høsten og Fysikk 1 + Kjemi 2 til våren. Det er mulig å endre rekkefølgen på fagene; men da må du kontakte oss.

Om fagene
Pakken omfatter programfagene (i henhold til Kunnskapsløftet) Matematikk R1 (erstatter 2MX i Reform 94), Fysikk 1 (erstatter 2FY), Kjemi 1 (erstatter 2KJ) og Kjemi 2(erstatter 3KJ).

Matematikk R1: Faget viderefører emner som geometri, algebra og funksjonslære fra grunnkurset. Nye emner vil være kombinatorikk og sannsynlighet.

Fysikk 1: Fysikk 1 har et mer beskrivende preg enn Fysikk 2. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med Matematikk R1 eller hatt R1 før du tar Fysikk 1.

Kjemi 1: Kjemi er læren om stoffene, deres egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Kunnskaper i kjemi er nødvendige for framstilling av blant annet medisiner, plaststoffer og elektroniske produkter. I Kjemi 1 lærer du blant annet å beskrive stoffer og reaksjoner ved hjelp av kjemiske formler. Du skal også kunne utføre enkle forsøk.

Kjemi 2: faget bygger videre på emner fra Kjemi 1. Du vil blant annet jobbe med forekomst, produksjon og egenskaper til materialer vi omgir oss med i vår hverdag. Videre skal du kunne vurdere miljømessige konsekvenser knyttet til produksjon og bruk av tradisjonelle og nye materialer. Du skal også lære om stoffers naturlige kretsløp og forstå reaksjoner som skjer.

Forkunnskaper
Matematikk R1: Fullført grunnskole eller tilsvarende og matematikk fra 1. klasse på videregående skole.
Fysikk 1: Fullført grunnskole eller tilsvarende, naturfag og matematikk fra 1.klasse på videregående skole.
Kjemi 1: Fullført grunnskole eller tilsvarende, naturfag fra 1. klasse på videregående skole.
Kjemi 2: Fullført grunnskole eller tilsvarende og Kjemi 1.

Eksamen
Matematikk R1: Skriftlig eksamen
Fysikk 1: Muntlig eksamen
Kjemi 1: Muntlig-praktisk eksamen
Kjemi 2: Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen

Fagkoder
Matematikk R1: REA3022
Fysikk 1: REA3004
Kjemi 1: REA3011
Kjemi 2: REA3012 (skriftlig) og REA3013 (muntlig-praktisk)Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: