Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Arbeidslivskriminalitet Vestfold/Sandefjord 09.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Vestfold/Tønsberg 13.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte Buskerud/Kongsberg 14.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - IA-avtalen Oppland/Gjøvik 04.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Hedmark/Furnes 11.12.2019 Påmelding
AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking Akershus/Jessheim 23.09.2019 Påmelding