Kompetansepluss Arbeid

Dette er et tiltak fra myndighetene for å sikre at alle arbeidstakere har grunnleggende ferdigheter i norsk språk, lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemidler (IKT).

Alle våre Kompetansepluss Arbeid kurs

AOF Buskerud er en stor aktør gjennom Kompetansepluss, og gjennomfører kurs i samarbeid med bedrifter og organisasjoner hele året.
Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er i begynnelsen av november hvert år.
Ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon.
Jonny Birkeland
epost: jonny.birkeland@aof.no
Telefon: 928 20 174

Alle kurs