Yorkshireskolen

Stadig flere bedrifter får utenlandske ansatte og tillitsvalgte som opererer på tvers av landegrenser. For den tillitsvalgte er det derfor viktig både å forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Språket har rett og slett blitt en del av hverdagen.

I løpet av et to ukers opphold i York og Bradford i England får du trening i dagligtale og ikke minst  lærer du engelske ord, uttrykk og begreper som du helt sikkert vil ha behov for som tillitsvalgt.

Undervisningen er en blanding av klasseromsundervisning, gruppearbeid og selvstudium. Josephine Bakke fra AOF Norge er med på hele turen som kursleder. Hun er opprinnelig fra England og har derfor gode forutsetninger for å veilede deg på et spesialfelt der det er betydelige forskjeller på ord og begreper mellom England og Norge.

Gjennom foredrag og samtaler med lokale tillitsvalgte kommer du til å få et unikt innblikk i hvordan det britiske samfunnet og arbeidslivet fungerer i hverdagen.

I løpet av Yorkshireskolen får du dessuten mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema. Vi vil sørge for at du får treffe britiske tillitsvalgte og andre som kan bidra med kunnskap og sine erfaringer om ditt tema slik at du kan lage en sammenligning av situasjonen i England og Norge.

I høst arrangerer vi kun ett kurs: 

Tidspunkt: 27.10-09.11.2019

Mer informasjon om kurset som starter 27. oktober.

Søknadsfrist 28. april 2019

 

Tidligere deltakere sier dette:

”Jeg lærte meg engelske ord og uttrykk
som jeg trenger som tillitsvalgt.”

Geir Mathiessen, Norsk Tjenestemannslag 

 

”Jeg lærte mye engelsk, men det beste
var at jeg lærte masse om engelsk
politikk og arbeidsliv.”

Hanne Arntzen, Fagforbundet

Del kurset på sosiale medier: