Verdensdag for sikkerhet og helse

I anledning ILOs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, inviterer AOF og LO til konferanse i Folkets hus.

Med markering av Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen den 28. april, ønsker ILO å fremme en global forebyggende helse, miljø- og sikkerhetskultur.

I mange deler av verden vil nasjonale myndigheter, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og andre aktører som er opptatt av helse, miljø- og sikkerhet organisere aktiviteter for å markere denne datoen.


Vi inviterer deg til å markere den viktige dagen sammen med oss på en konferanse med
et bredt og spennende program i Oslo kongressenter, Folkets Hus 28.04.2016.

 

Arbeidstakere i Norge og resten av verden - hvilke utfordringer står vi ovenfor?

Rammeprogram

Når

Tema

Innleder

10:00

Kulturinnslag

Trond Henriksen, trubadur

10:10

Velkommen

Renee Rasmussen, LO

10:15

Et blikk på arbeidstakeres utfordringer
utenfor Norges grenser

Renee Rasmussen

10:55

Pause

 

11:10

Arbeid og helse- boka og nettverktøyet

Berit Bakke, Statens arbeidsmiljøinstitutt

12:00

Lunsj

 

12:40

Kulturinnslag

«Dr. Solberg»

12:55

Hvor god oversikt har vi over arbeidsrelaterte sykdommer og skader? Hva er status?

Monica Seem,
Direktoratet for Arbeidstilsynet

13:20

Arbeidslivs/arbeidsmiljøkriminalitet sett
fra arbeidsgiversiden
- hvordan møte utfordringene?

Alf Åge Lønne, NHO

13:50

Pause

 

14:05

Arbeidslivs/arbeidsmiljøkriminalitet sett fra arbeidstakersiden- hvordan møte utfordringene?

Geir Høibråten, LO

14:50

Kort benstrekk

 

14:55

Erfaringer med samlokalisering av ulike etater i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Gro Ellingsen,
Arbeidstilsynets tilsynskontor i Stavanger

15:35

Virkeligheten og utfordringene sett fra politi/påtalemyndighet

Aud Ingvild Slettemoen
statsadvokat, Økokrim

15:55

Avslutning – vel hjem

AOF Norge

 

 

Konferansen er gratis, men av hensyn til planlegging og bevertning ber vi om at du
melder deg på ved å følge denne linken.

Du kan også sende en epost merket påmelding ILO dagen til torgrim.kokaas@aof.no

 

Påmeldingsfrist: 31.03.2016

Del kurset på sosiale medier: