Ulykker og arbeids- skadedødsfall i 2014

I løpet av fjoråret mottok Arbeidstilsynet 2 824 meldinger

I løpet av fjoråret mottok Arbeidstilsynet 2 824 meldinger om arbeidsrelatert sykdom,
det ble innrapportert 2 173 arbeidsskader og 1 228 ulykker hvor minst en alvorlig personskade
samt registrert 44 arbeidsskadedødsfall i 2014.

I løpet av fjoråret mottok Arbeidstilsynet 2 824 meldinger om arbeidsrelatert sykdom,
det ble innrapportert 2 173 arbeidsskader og 1 228 ulykker hvor minst en alvorlig personskade
samt registrert 44 arbeidsskadedødsfall i 2014.

I hele 30 % av dødsfallene og 20 prosent av arbeidsskadetilfellene så var det utenlandske arbeidstakere som ble rammet.

Det er alltid lettere å forebygge enn å reparere og det mest virkningsfulle forebyggende tiltaket er opplæring. Siden de hyppigste døds- og ulykkesårsakene er fall, klemskader og støt/treff av gjenstand er fokus i opplæringen på praktisk risikovurdering, bruk av personlig verneutstyr og sikker bruk av arbeidsutstyr sentralt.

I og med at såpass mange av de skadede og døde er utenlandske arbeidstakere så er det rimelig å anta at opplæringen ikke er god nok og/eller at språkproblematikk og kultur også spiller inn.

Utenlandske bygg- og anleggsarbeidere har langt større risiko for å dø eller bli skadet på arbeidsplassen. Statistikken viser at de er 50 prosent mer utsatt for arbeidsulykker enn nordmenn, og at av utenlandske skadde i 2012 kom 26 prosent fra Polen, 14 prosent fra Sverige og ti prosent fra henholdsvis Tyskland og Litauen.

Kinga Wasilkiewicz ved SINTEF har skrevet masteroppgave om sikkerhetsutfordringer ved bruk av utenlandske arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen. Hun intervjuet ti norske og åtte polske ansatte på norsk og polsk. De ansatte kom fra seks bedrifter i bransjen og de polske arbeidstakerne hadde vært i Norge kortere enn ti år. Hun så på hvordan kultur, språk og holdning hang sammen med organisatoriske forhold og sikkerhet. Mens sikkerhet kommer på førsteplass i norsk arbeidsliv, fant Wasilkiewicz ut at for de polske arbeiderne, kunne ønsket om å beholde jobben bli rangert først.

Arbeidstilsynets register over alvorlige skader gir også informasjon som kan bidra til å forklare forskjeller i skadeforekomsten mellom norske og utenlandske arbeidstakere. Det viser at det er langt flere av de utenlandske skadde som ikke var fast ansatt, dvs. at de var innleid eller midlertidig ansatt.
Andelen som arbeidet overtid var omtrent dobbelt så stor for de utenlandske som for de norske skadde og 22 prosent av de skadde utenlandske arbeidstakerne behersket ikke arbeidsstedets språk. Det var også langt flere av de utenlandske skadde som ikke hadde ikke gjennomført sikkerhetsopplæring.

AOF tilbyr ulike HMS kurs på flere språk, f.eks tilbys både arbeidsmiljøutdanningen, førstehjelpskurs, maskinfører og truckfører, grunnleggende sikkerhetsopplæring, varme arbeider og anhuking/stropping/signalgiving på engelsk.
I tillegg til gode norskkurs kan AOF også tilby kurs med materiell på polsk og litauisk samt ulike varianter av skreddersøm. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende HMS prat og tilbud.

Du kan lese mer om arbeidsrelatert sykdom, ulykker og skader blant utenlandske arbeidstakere hos arbeidstilsynet.

 

Skrevet av:

Torgrim Kokaas
HMS-ansvarlig AOF

 

 

Del kurset på sosiale medier: