Strategier for vekst og innflytelse

Dette kurset gir unge tillitsvalgte verktøy til å få gjennomslag for saker som er viktige for ungdom. Det blir skolering i beslutningsprosesser, og deltakerne skal bli bedre rustet til å få gjennomslag for nettopp sine saker.

Kommunikasjon er en stadig viktigere del av det fagligpolitiske
arbeidet. Tillitsvalgte må bli bedre til å kommunisere med
medlemmer og andre, både i sosiale medier og på ulike andre
plattformer.

På dette kurset lærer du om grunnleggende
kommunikasjonsstrategier og hvordan du skal utforme et
budskap slik at du når fram til mottakerne.
 
Dag tre er satt av til rekruttering og organisasjonsarbeid. Unge
tillitsvalgte er blant de viktigste ververne av nye medlemmer,
og dette kurset skal gjøre deltakerne bedre rustet til å
rekruttere medlemmer ute på skoler og arbeidsplasser.
 
Det blir spennende diskusjoner med likesinnede fra hele
fagbevegelsen.

• Hvordan arbeide for å påvirke beslutningsprosesser?
• Nasjonale- og internasjonale forvaltningsorganers
beslutningsprosesser.
• Kunnskap om viktigheten av kommunikasjonsstrategier for å
nå frem med budskapet sitt.
• Organisasjonsstrategi: Deltakerne skal kunne oppnå
forståelse for forbundenes og LOs organisasjonsstrategier.
• Deltakerne skal kunne oppnå forståelse for forbundenes og
LOs handlingsplaner, med forankringsprosesser på flere
beslutningsnivåer, og hvordan man kan koordinere og
samordne arbeidet.

Dette tredagerskurset har unge tillitsvalgte som målgruppe. I tillegg til faglig påfyll, får mulighet til spennende diskusjoner med likesinnede fra hele fagbevegelsen.
 
Påmelding - følg linken.

Kurs: Ung i LO modul 4
 
Tidspunkt: 13-15. november 2017
Sted:  Scandic hotell Edderkoppen, St. Olavsplass, Oslo

Søknadsfrist: 31.09.2017

Del kurset på sosiale medier: