Spørreundersøkelse om studieforbund fra Fafo

Fafo gjennomfører et forskningsprosjekt på oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet.

I 2018 besøkte forskere utvalgte kurs for å finne ut hvordan studieforbundene og opplæringen som foregår er viktig for samfunnet.

Fafo skal nå gjennomføre en spørreundersøkelse for alle som arrangerte og/eller deltok på kurs hos studieforbundene det siste året. Spørreundersøkelsen er helt anonym, og må besvares innen 15. februar 2019.

Forskningsrapporten, som kommer til våren, vil være viktig i arbeidet med å sikre finansiering og gode rammevilkår for studieforbundene. For å få et riktig bilde av virksomheten må flest mulig svare på undersøkelsen. Da trenger vi deres hjelp!
 

Målet er at flest mulig lag og deltakere får undersøkelsen, uten at vi trenger å samle inn personopplysninger. Det viktigste er at undersøkelsen kommer ut til alle vi ønsker å nå innen 1. februar.

Reglene for behandling av personopplysninger sier at personopplysninger ikke kan gjenbrukes til formål som er uforenelig med det opprinnelige (formålsbegrensning).
Vi mener at bruk av deltakernes e-postadresse for å formidle en deltakerundersøkelse er forenelig med det opprinnelige formålet (deltakelse på kurs). Deltakernes personvern ivaretas fordi det ikke overføres noen personopplysninger og spørreundersøkelsen er anonym.

Les mer hos VOFO: Fafo forsker og trenger svar

Del kurset på sosiale medier: