LO-skolen Samfunn

LO-skolen Samfunn gir deg et innblikk i sammenhengen mellom politikk, historie og økonomi. Søknadsfristen for årets kurs er 11. september.

Kurset skal bidra til å gi tillitsvalgte innsikt i arbeiderbevegelsens bidrag til samfunnsutviklingen spesielt, og kunnskaper om det norske samfunnet generelt ut i fra et sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt perspektiv.  Samtidig skal kurset være en bidragsyter til å styrke fagbevegelsens bevissthet omkring arbeiderbevegelse og ideologi.

Her settes søkelys på sammenhengen mellom historie, politikk og økonomi. Du får innsikt i samfunnsøkonomiske analysemodeller og begreper, og du blir kjent med arbeiderbevegelsens historiske rolle fra det norske bondesamfunnet via industrisamfunnet til servicesamfunnet. 

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.

Søknadsfrist: 11.september 2016

Tidspunkt: 7. november - 18. november 2016

Kontaktperson: Arthur Danielsen (ada@aof.no / 413 01 245)

 

Del kurset på sosiale medier: