Kurs i fagforeningsengelsk for tillitsvalgte i NAF

Morsomme og lærerike dager med ivrige, inkluderende og entusiastiske deltakere.

AOF arrangerte nylig kurs i fagforeningsengelsk for hovedtillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo.

Det ble gjennomført mye praktisk gruppearbeid med mange fine diskusjoner  i etterkant. Deltakerne satte tydeligvis pris på å ha muligheten til å prate engelsk hele tida. Programmet inkluderte presentasjoner, fagforenings- og bygg og anleggsterminologi, og mange diskusjoner rundt utfordringer med kommunikasjon i møte med
utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere.

Målet med kurset var å øke ordforråd innenfor faglig og jobb-relatert engelsk, og gi muntlig trening i engelsk språk. På den måten styrkes kompetansen til å kommunisere på engelsk i rollen som tillitsvalgt.

Del kurset på sosiale medier: