ILO-dagen 2018

Sikkerhet og helse på arbeidsplassen, torsdag 26.04.2018

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) har som mål åskape verdens-omspennende bevissthet om et godt og sikkert arbeidsmiljø, konsekvenser av arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdommer.
ILO vil plassere helse og sikkerhet for alle arbeidstakere påden internasjonale dagsorden samt stimulere og støtte praktisk handling påalle nivåer.


Faktainformasjon er viktig for åkunne måle effekt samt prioritere tiltak.
Landsorganisasjonen i Norge og AOF i Norge ønsker åmarkere vår solidaritet ved åsette forebyggende HMS arbeid pådagsorden og programkomiteen har satt sammen et høyaktuelt program og lover en meningsfull og spennende konferanse.

Det er ingen konferanseavgift, konferansen er gratis –men påmelding er nødvendig av hensyn til bevertning og et begrenset antall plasser. 

(Arrangøren dekker kun konferansen, ikke ev reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste m.v.)

 

Tid og sted:

26.04.2018

kl 0930-1500

Samfunnsalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo  

 

Program:

https://nettopp.aof.no/static/PDF/ilo2018.pdf

 

Påmelding:

https://goo.gl/forms/ZEGwILRBA9ETGGLz2

Del kurset på sosiale medier: