HMS Fagskole

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen.

Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Temaer som konflikthåndtering, endringsprosesser, tidsplanlegging, medvirkning, ledelse og stress aktualiseres i stadig sterkere grad. Dette har ført til en utvidelse av begrepet HMS. Fremtidsrettede bedrifter ser at riktig kunnskap innen HMS blir stadig viktigere. Studieforbundet AOF er de eneste som tilbyr utdanning på Fagskole nivå innen dette området. Utdanning går over to år på deltid og fører fram til tittelen HMS rådgiver.

Alice Wullum, 40 år, er student ved AOF Oslo og Akershus sin HMS fagskole. Denne utdanningen begynte høsten 2014.  Da Alice fortalt om sine planer om å ta denne utdanningen ble hun advart, "dette vil bli kjedelig". Alice kan nå avkrefte dette. Hun har nå deltatt i 3 måneder, og bruker begrepet interessant for å beskrive sine erfaringer. Hovedfokus er lovverket knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I denne sammeneheng har tema som etik, moral og beriftsorganisasjon vært viktige emner. Det har også vært lagt stor vekt på formidling og kommunikasjon. Alice mener at evnen til god kommunikasjon og formidling er "alfa og omega" i møtet med mennesker på arbeidsplasser. I utdanningen trenes det på dette gjennom rollespill hvor de får tilbakemelding fra veileder og andre kursdeltakere. På denne måten lærer en om konfliktløsning, og  å se seg selv i møtet med andre mennesker.

Alice vil bruke utdanning som en del av en bachelor graden. I den forbindelse er det spennende å se hva som skjer med fagskoleutvalgets innstilling. Her er et av temaene å kunne gjøre om fagskolepoeng til studiepoeng.

Som HMS-rådgiver kan du jobbe i både offentlige og private bedrifter. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende.
HMS er like aktuelt i offentlig som privat sektor. Det gjør at du som utdannet HMS-rådgiver har mange muligheter i arbeidslivet.
 

Del kurset på sosiale medier: