Globaliseringskolen 2020

Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer.

 

Dette er kurset for tillitsvalgte i internasjonale konsern eller på flerspråklige arbeidsplasser. Målgruppen inkluderer også tillitsvalgte som er engasjert i internasjonalt arbeid eller er spesielt interessert i spørsmålet om globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.

Dette er et felleskurs for britiske og norske tillitsvalgte.

Kurset alternerer årlig mellom Norge og England.

Arbeidsspråket gjennom hele kurset er engelsk.


Tematikken og innholdet i kurset

Temaer som tas opp på kurset kan variere fra år til år og ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger.
Temaene kan være innenfor følgende områder:

· Fagbevegelsens struktur og organisering i Norge og Storbritannia
· Det politiske systemet i Norge og Storbritannia
· Globalisering, arbeidsinnvandring og sosial dumping
· Forholdet mellom fagbevegelsen og politiske partier i Norge og Storbritannia
· Internasjonale og globale strategier i fagbevegelsen
· Livslang læring og fagbevegelsen i Norge og Storbritannia


Besøk på arbeidsplasser, i fagforbund og fagbevegelsens skoler der hvor det er relevant og hensiktsmessig.

Det sosiale aspektet i kurset betyr at det er mulighet for å praktisere engelsk muntlig gjennom hele oppholdet, om det er i Norge eller Yorkshire.


Hva får du igjen for å ta kurset?

· Muntlig trening i engelsk språk
· Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk
· Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England
· Mulighet til å sammenlikne norske og engelske forhold
· Økt kjennskap til internasjonale forhold

Klikk her for å bestille kurset

 

 

Del kurset på sosiale medier: