Fra verftindustri til nanoteknologi

Nasjonalt arbeiderhistorieseminar i Trondheim

AOF og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek arrangerer nasjonalt arbeiderhistorieseminar i Trondheim. Tidligere har det vært arrangert tilsvarende seminarier på Røros (2011) og i Stavanger 2013), og denne gangen blir det altså i Trondheim. Vi ønsker med disse seminarene å bidra til dannelse av nettverk med ulike mennesker fra ulike miljøer og ulikt utgangspunkt, men som har det til felles at de er LO-medlemmer og har et entusiastisk forhold til arbeiderbevegelsens historie. Slike nettverk tror vi også vil være til stor nytte for fagbevegelsen lokalt. Det kommer spennende innledere også, men programmet er ikke helt på plass ennå.

Ved å knytte temaer som har lokal og regional forankring og løfte perspektivet til et nasjonalt anliggende, tror vi at dette er en god måte å synliggjøre historien som relevant til forståelsen av vår egen samtid.

Program:
 
Torsdag, 26.11.2015

1330-1345 Kommunalråd Marek Jasinski: Velkommen til Røde Trondheim

1345-1415 Ingar Kaldal (NTNU): Minner om arbeid og arbeiderhistorie

1415-1445 Diskusjon

1445-1515 Hilde Gunn Slottemo (Høgskolen i Nord-Trøndelag): Arbeid og velferd i Det røde amt. Ei historie fra etterkrigstidas Nord-Trøndelag

1515-1530 Kaffe

1515-1545 Per Overein (Høgskolen i Sør-Trøndelag), Trondhjems Mekaniske Verksted 1872–1983. Fra pionerbedrift til avvikling

1545-1630 Diskusjon

1800 Middag på Park hotell


Fredag, 27.11.2015

0900-0930 Harald Berntsen (Risør): Den radikale trønderske tradisjon

0930-1000 Diskusjon

1000-1030 Frank Meyer (Arbark): Arbeidernes globale fellesskap – et eksempel fra aluminiumindustrien

1030-1100 Diskusjon

1100-1115 Kaffe

1115-1145 Knut Kjeldstadli (UiO), I tider med globalisering og krise - klarer fagbevegelsen å samarbeide over landegrensene?

1145-1215 Diskusjon

1215-1330 Lunsj

1330-1430  Panel: Hva skal vi leve av etter oljen? Med deltakere fra fagbevegelsen.

1430-1445 Kaffe

1430-1530 Diskusjon

1600-1700 Trine Aunaas (Statsarkivet i Trondheim, bekreftet): Arbeiderrørslas arkiver på arkivsenteret Dora (Maskinistveien 1)

1830 Middag på Park hotell


Lørdag, 28.11.2015

0900-0930 Ole Martin Rønning (Arbark): Arbeiderbevegelsens faner

0930-1000 Diskusjon

1000-1045 Hva skjer i arbeiderhistorielagene?

·        Elsa Flønes: Trøndelag

·        Sissel Marit Bue: Akershus

·        Egil Larsen: Rogaland

1045-1115 Diskusjon

1115-1130 Kaffe

1130-1200 Frank Meyer (Arbark): Veien videre

1200-1330 Lunsj (slutt)

Søknadsfrist 17. oktober.

For nærmere opplysninger - kontakt:
Arthur Danielsen
- epost: ada@aof.no / tlf 413 01 245

Sted: Hotell Park i Trondheim

Pris: Egenandel på 1100,- Da er seminaravgift og opphold inkludert. Reise dekkes inntil kr. 1500,-

Gjennomføringen forutsetter at vi får tilstrekkellig påmelding. Dette vil være klart først etter at søknadsfristen er gått ut.

Del kurset på sosiale medier: