Fagskole oppvekstfag - teori og praksis i hverdagen

For første gang er 260 barne- og ungdomsarbeidere og erfarne assistenter i gang med fagskoleutdanning innen temaet barn med særskilte behov. AOF Norge er en av fire fagskoler som tilbyr denne fagskoleutdanningen gratis for barnehageansatte

I dette årets utgave av Udirs Barnehagemagasinet intervjues en av AOF Norges studenter ved denne fagskoleutdanningen i Skien. Les: Teori og praksis i barne hagehverdagen
 
AOF Norge har nå også fått utvidet avtalen med Udir og dermed fått muligheten til å tilby ytterligere 90 gratis studieplasser i Skien og Larvik innefor de tre fagskoleutdanningene:
"Barn med særskilte behov" (Skien)
"Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen" (Larvik)
"Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen" (Skien)
 
For mer informasjon og søknad om opptak, se HER

Del kurset på sosiale medier: