Fagskole Helse, miljø og sikkerhet

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på HMS er derfor meget viktig! HMS handler om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Temaer som konflikthåndtering, endringsprosesser, tidsplanlegging, medvirkning, ledelse og stress aktualiseres i stadig sterkere grad. Dette har ført til en utvidelse av begrepet HMS. Fremtidsrettede bedrifter ser at riktig kunnskap innen HMS blir stadig viktigere. Studieforbundet AOF er de eneste som tilbyr utdanning på fagskolenivå innen dette området. Utdanningen går over to år på deltid og fører fram til tittelen HMS rådgiver.

 

Engasjerte studenter på Fagskolen HMS

AOF engasjerer seg i, og har tett kontakt med studentene. Det er viktig at studiet er arbeidslivsrelevant og aktuelt. Alice Wullum er student ved AOF Oslo og Akershus sin HMS fagskole. Studiet hadde oppstart i Oslo høsten 2014. Da Alice fortalt om sine planer om å ta denne utdanningen ble hun advart; dette vil bli kjedelig. Alice kan nå avkrefte dette. Hun ffullførte studiet sommeren 2016, og beskriver studiet som veldig interessant. Hovedfokuset er lovverket knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I denne sammenheng har tema som etikk, moral og bedriftsorganisasjon vært viktige emner. Det har også vært lagt stor vekt på formidling og kommunikasjon. Alice mener at evnen til god kommunikasjon og formidling er "alfa og omega" i møtet med mennesker på arbeidsplasser. I utdanningen trenes det på dette gjennom rollespill hvor de får tilbakemelding fra veileder og andre kursdeltakere. På denne måten lærer en om konfliktløsning, og å se seg selv i møtet med andre mennesker. Som HMS-rådgiver kan du jobbe i både offentlige og private bedrifter.

 

Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende. HMS er like aktuelt i offentlig som privat sektor. Det gjør at du som utdannet HMS-rådgiver har mange muligheter i arbeidslivet. AOF Norge starter opp nye klasser på Fagskolen HMS, høsten 2016 og våren 2017. Studietilbudet settes opp i Oslo, Skien og Trondheim. AOF Norge har rullerende opptak, hvilket betyr at søknader blir behandlet helt frem til studiestart.

 

Praktisk informasjon om studiet - opptak og gjennomføring
 

Praktisk informasjon om opptak:

 • Fullført og bestått videregående opplæring eller fagbrev.
 • Opptak kan også skje på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetanse er en alternativ måte å få opptak til utdanningen på, selv om du ikke fyller kravene. Du må ha relevant kompetanse til utdanning. Realkompetanse kan være lønnet eller ulønnet arbeid, tidligere utdanning, kurs eller organisasjonserfaring.

 

Praktisk informasjon om gjennomføring:

 • Undervisningen foregår på AOFs lokaler på de respektive studiestedene.
 • Undervisningen foregår i samlinger 3 hele dager hver 5 uke over 4 semester (2 år).
 • Vi benytter kommunikasjonsplattform som gjør det mulig å ta utdanningen selv med offshorerotasjon eller reisejobb.
 • Hvert emne avsluttes med en skriftlig oppgave.
 • Når fagskolestudium med 60 fagskolepoeng er fullført, utstedes vitnemål.

 

Informasjon om faginnhold:

 • Emne 1: Basismodul; Studieteknikk, kommunikasjon og samhandling, Grunnelementer i HMS arbeidet
 • Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi
 • Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer, fysiske- og psykososiale faktorer
 • Emne 4. Strategisk HMS-arbeid
 • Emne 5: Fordypning i selvvalgt emne; Obligatorisk fordypningsarbeid
 •  

Klikk her for alle våre fagskoler, eller ta kontakt med oss på fagskole@aof.no.

Del kurset på sosiale medier: