Fagsamling HMS

Er du HMS veileder og trenger oppdatering - eller kan du tenke deg å bli veileder?

AOF arrangerer en samling for veiledere og for deg som ønsker å bli veileder. Da må du sette av 17. - 19. juni, og belage deg på å reise til Lillestrøm. 

Rammeprogram

HMS – portefølje og kursorganisering i AOF

Hva er AOFs HMS portefølje og hvordan er den bygd opp, hvilke krav og kvalitetskriterier stilles av AOF?

HMS veilederens rolle og oppgaver
Et dykk i veilederens rolle i kurs og opplæring. Studieplaner, hjelpemidler og rutiner. 
 

Endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen har innført endringer i arbeidsmiljøloven, hva er disse og hvordan kan og bør opplæringsbehovene møtes?
 

Flerkulturelt arbeidsliv/miljø

Arbeidsliv og arbeidsmiljø blir stadig mer mangfoldig og flerkulturelt. 
Alle bedrifter og arbeidsplasser skal ha et HMS-arbeid tilpasset flerkulturelt arbeidsliv. Tillitsvalgte, kontaktpersoner og veiledere må være de som har gode holdninger, kunnskaper og verktøy for å forhindre trakassering, diskriminering og stimulere til samarbeid med gode løsninger på tvers av landegrenser og ekstra språkutfordringer.
Hvordan kan du som veileder ivareta dette i kurs og opplæringssammenheng?
 

ATV – teori og praksis

En ATV er et praktisk hjelpemiddel i mange sammenhenger.  
Det å kjøre en ATV er både praktisk, gøy og utfordrende.  
Ofte er man utenfor offentlig vei og uvettig bruk kan føre til ulykker. 
For bruk av ATV som arbeidsutstyr er det krav til dokumentert sikkerhetsopplæring og deltakerne på denne fagsamlingen får både en innføring i teoristoffet, prøver m.v. samt praktisk kjøring med ATV i ulike leksjoner og løyper. 
 

Fallsikring – teori og praksis

Fall og dårlig sikring ved arbeid i høyden er fortsatt årsaken til svært mange ulykker og dødsfall i norsk arbeidsliv. Enhver som utsetter seg for risiko ved arbeid i høyden skal lære å bruke fallsikringsutstyret riktig. 
Arbeidsgiver er ansvarlig for at dokumentert opplæring blir gitt.
Hvordan er kurset bygd opp og hvordan skal det gjennomføres? Deltakerne får både en gjennomgang av teoristoffet og prøve fallsikringsutstyr i praksis.
 

FSE

Enhver elektriker skal gjennomgå kurs i FSE årlig som er et lovpålagt forebyggende sikkerhetstiltak. Kurset omhandler regelverk samt førstehjelp med fokus på opptreden på skadested, strømskader og hjerte- og lungeredning. 
 

Del kurset på sosiale medier: