Arbeiderbevegelsens politiske historie

Dette kurset gir innsikt i arbeiderbevegelsens bidrag til demokratiseringen av Norge.

Kurset går over tre dager i mai på Sørmarka. Det legger vekt på politiske endringer i Norge gjennom de to siste hundre år, med et spesielt perspektiv på arbeiderbevegelsens spennende og til dels dramatiske politiske historie.  Kurset tar sikte på øke deltakernes politiske bevissthet omkring fagbevegelse og ideologi ved å sette søkelys på arbeiderbevegelsens historie i et politisk og ideologisk perspektiv. Her gis en mulighet i fordypelse i et felt som vil gi innsikt i dagens politiske virkelighet.

Noe av innholdet:

  • 1814
  • Konfliktlinjene i norsk politikk
  • Arbeiderbevegelse og demokrati
  • Arbeiderbevegelsens partier
  • Splittelse og samling
  • Den utenrikspolitiske opposisjonen
  • Mikrofonene i Folkets hus

 

Tidspunkt: 23.05. - 25.05 2018 

Kontaktperson:

Arthur Danielsen
ada@aof.no

Tlf: 41301245

Søknadsfrist:  03.03.2018

Del kurset på sosiale medier: