Den europeiske utfordring - et kurs om Norges forhold til Europa

Den europeiske union og avtalen om europeisk økonomiske samarbeide (EØS-avtalen) har stor betydning for norske arbeidsplasser.

Dette er et kurs som er ment å gi tillitsvalgte kunnskaper om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige og kulturelle forhold i Europa.

Kurset bygges rundt fire innfallsvinkler:

Det historiske perspektiv:
- Fra Luther til Maastricht

Markedsperspektiv
EFTA – EU – EØS

De fire friheter
Europeisk fagbevegelse

Det administrative perspektiv
- Norges politiske muligheter i Europa. 
- Norsk politikk i en europeisk kontekst
Forholdet mellom europeisk integrasjon og nasjonal administrativ tilpasning i et EØS-tilknyttet land.

EU-/EØS-rett
Fra EU-direktiv til norsk lov – hvorfor og hvordan?
- EFTA- og EU-domstolen

I kurset inngår ekskursjon til Brüssel og Luxembourg, hvor relevante institusjoner og organisasjoner blir besøkt. Kurset starter med to dager på Sørmarka, deretter er det tre dager i Brüssel, og tre dager i Luxembourg.    

Språkkunnskaper er ingen forutsetning, da det meste av undervisningen vil foregå på norsk.

Deltakerne får kursbevis etter å ha gjennomført kurset. Kursbeviset inneholder en detaljert beskrivelse av de emner kurset bygger på. Den Europeiske union og avtalen om europeisk økonomiske samarbeide (EØS-avtalen) har stor påvirkning for Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser. Dette kurset er ment å gi tillitsvalgte kunnskaper om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige  og kulturelle forhold i Europa.

 

Tidspunkt: 6. september til 14. september 2018
Søknadsfrist: 13. mai 2018

 

For mer informasjon, ta kontakt med kurslederne:
Arthur Danielsen: ada@aof.no / tlf: 41301245
Per Helge Mork: phm@aof.no / tlf: 97748156

 

Del kurset på sosiale medier: