AOF Norge overtar BroAschehoug

Studieforbundet AOF Norge har inngått en avtale med Aschehoug forlag om overtakelse av BroAschehoug.

 

 

PRESSEMELDING
 
Fra: Studieforbundet AOF Norge
 
AOF Norge overtar BroAschehoug.
 
Studieforbundet AOF Norge har inngått en avtale med Aschehoug forlag om overtakelse av 
BroAschehoug.
 
Kursaktøren AOF Norge er et landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og 
etterutdanning. Vi driver fagskole og har viktige og spennende satsninger innen ulike fagområder. I 
tillegg er vi landsdekkende med kurslokaler mange steder i landet. Nå vil vi vokse og har kjøpt Bro 
for å gjøre etterutdanning til ett av våre strategiske hovedområder.
 
BroAschehoug (heretter kalt Bro) er en del av konsernet Aschehoug. Aschehoug overtok Bro i 2009, 
inntil da het det Bro Kompetanse. Bro har et bredt og solid kompetansemiljø med over 20 års  
erfaring med kompetanseutvikling i barnehage, grunnskole/SFO og videregående skole, men har også 
tilbud rettet mot voksenopplæringen. Bro arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i 
landet, men med hovedvekt på Oslo-området. De har i dag om lag 150 dyktige kursholdere i sin stall.
 
Bro beskriver seg selv som «Norges ledende, uavhengige leverandør av etterutdanningskurs 
til skoler og barnehager. Kunnskap og erfaring kombinert med god metodikk og kjennskap til 
praksisfeltet gjenspeiler grunntanken i Bro og det faglige innholdet i kurs.»
 
Bro har lang erfaring i å veilede, etterutdanne og kurse både ledere og ansatte. De vektlegger at 
de benytter veiledere og kursholdere som har solid teoretisk forankring og praksis fra barnehage og 
skole, ikke ulikt det AOF Norge gjør. Praksisnærhet og tett relasjon til arbeidslivet er derfor et 
felles viktig grunnprinsipp for både Bro og AOF. Deltakerne skal oppleve at det de lærer er 
relevant, aktuelt og nært knyttet til egen arbeidshverdag.
 
Alle de fem ansatte i Bro blir med videre til AOF Norge. Overtakelsen skjer 1. april i år.
 
For ytterligere info:
 
Tove Johansen, Daglig leder Studieforbundet AOF Norge
 
Mob: 90967508
 
Gro Svennebye, Leder for Fagavdelingen AOF Norge og BroAOF
 
Mob: 95938817
 

Del kurset på sosiale medier: