- Arbeidsgivere er godt fornøyd med fagskolutdanningen

Høsten 2013 startet AOF Telemark og Vestfold sitt første kull med fagskolestudenter innen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester. Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og tilbys på deltid over 1 år med undervisning 1 dag pr. uke. Videreutdanningen gir 30 fagskolepoeng.

Vibeke Hellstrøm og Anita Grue er kolleger, og to av studentene som har tatt fagskoleutdanning innen ernæring i pleie- og omsorgstjenester.

- Det bor 9 personer i forskjellige hus som vi bistår. Boligen er ikke døgnbemannet, slik at de som bor her er meget godt fungerende forteller de to. Anita og Vibeke, som begge er interessert i ernæring, bestemte seg for å sette seg på skolebenken og fordype seg i ernæring i pleie- og omsorgstjenester.

- Det gikk fint å kombinere jobb og skole, men en må være forberedt på et år med mye arbeid med studier. Vi har fått gode kunnskaper om ernæring og kosthold som er meget nyttig i forhold til jobb. Siden vi jobber med funksjonshemmede så er det mange hensyn vi må forholde oss til. Det må mye forklaring til om hvordan og hvorfor det er viktig med et sunt kosthold, så kunnskapen vi fikk om ernæring og kosthold dette skoleåret blir absolutt brukt!

De forteller at når de er sammen på jobb så blir det mye prat om ernæring og kosthold. Dette har ført til at våre arbeidskollegaer også har fått større interesse for et sunnere kosthold for brukerne i boligen.

Anita og Vibeke er glad for at også arbeidsgiver har gitt gode og positive tilbakemeldinger når det gjelder videreutdanningen de har tatt. De har samme arbeidsoppgaver som før, men på eget initiativ har de to fått lov til å bistå en bruker hvor de har laget en kostplan som har gitt meget gode resultater. Tilleggsutdanningen de to har tatt ved å gjennomføre fagskole har også ført til at de har fått høyere lønn enn de hadde før.

 

FAKTA OM FAGSKOLEN

 

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring og har en varighet fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer.

Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb. Ved bestått emneoppgaver og eksamen blir det utstedt offentlig godkjent vitnemål.

 

Del kurset på sosiale medier: