AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Arbeidsmiljø i endring: Det nye arbeidsmiljøet i 2021 – hva betyr det for verneombudet?

iStock-1249627169

Er du verneombud eller hovedverneombud, har du nok merket at pandemien påvirker arbeidsmiljøet på mer enn én måte. Arbeidsmiljøet er sentralt for god helse også nå som vi arbeider hjemmefra, men det er vanskeligere å fange opp og gjøre noe med arbeidsmiljøproblemer. Studiet Arbeidsmiljø i endring kan hjelpe deg på veien.

Å ringe for å spørre hverandre hvordan det går, er viktigere enn noen gang. Det er i tillegg av betydning å gå turer sammen og få frisk luft.

Arbeidsmiljøproblemene som ikke fanges opp

En av utfordringene med hjemmekontoret er at terskelen heves for å ta opp ting som påvirker trivselen. Si for eksempel at en medarbeider opplever en annen som veldig krass i tonen over e-post og i videomøter. 

På et fysisk kontor der vi tilbringer tid sammen utenfor Zoom-møter med satte agendaer, vil det ofte være nok å ta en prat ved kaffemaskinen for å løse opp i dette. Det kan være så enkelt som at inntrykket mildnes når de snakker sammen om annet enn arbeidsoppgaver, eller at det blir lettere å ta det opp med verneombudet som sitter like ved.

På kjøkkenet hjemme kan medarbeideren derimot bli gående og kverne over det som ble sagt under videomøtet, uten å ønske å aktivt oppsøke verneombudet og opprette en sak.

Slike uavklarte kommunikasjonsproblemer kan tære på arbeidsmiljøet over tid – uten at du som verneombud får nyss om det.

Høyere krav til proaktivitet for hovedverneombud

Skal du ha noe håp om å fange opp utfordringene i arbeidsmiljøet, er det sannsynligvis smartest om du selv tar initiativ til jevnlige samtaler med kollegene dine. Det blir enklere å ta opp ting dersom du aktivt spør om det er noe som påvirker trivselen.

Hovedverneombudet bør koordinere verneorganisasjonen digitalt, for eksempel på Teams. Lag planer for hvordan dere skal arbeide strukturert og systematisk med HMS. Del tips og triks med hverandre, sett opp et digitalt årshjul. Organiser vernearbeidet slik bedriftens aktivitet for øvrig organiseres digitalt.

Så melder selvsagt spørsmålet seg – er det i det hele tatt mulig å snakke om arbeidsmiljø i samme grad som før, dersom alt skjer digitalt? Dette er et åpent spørsmål som forskes aktivt på blant annet ved OsloMet, og vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser endringene vil ha.

Det nye digitale arbeidsmiljøet – en hybrid?

Arbeidsmiljøet i Norge er tuftet på tillit. Sånn sett har vi vært godt skikket for den nye hjemmekontor-hverdagen, siden det allerede eksisterte høy tillit til at folk får oppgavene gjort av seg selv. 

Vi lever i et land der arbeidstakeren anerkjennes, og nyter både status og respekt, mye takket være trepartssamarbeidet. Det er likevel slik at det gode miljøet vi bygger i fellesskap på den fysiske arbeidsplassen er viktig. Det kan være en fare for at miljøet vi skaper ansikt til ansikt kan lide lide dersom hjemmekontor blir den nye standarden

På den ene siden kan mange føle på isolasjon og rolleuklarhet dersom ting blir for individuelt og stykket opp. På den andre siden kan overdrevne forsøk på å følge opp utenfra oppleves som overvåkning og mistillit. Noen vil nok også kjenne på forventninger til å alltid være tilgjengelige, siden skillene mellom hjem og arbeidsplass viskes ut.

Skal vi gjøre en kvalifisert gjetning, vil nok hybridarbeidsplassen stå igjen som den beste løsningen. Kontoret vil nok fremdeles ha en viktig, samlende funksjon, men med større muligheter for hjemmekontor under for eksempel småbarnsperioden.

Arbeidsmiljø i endring

Er du verneombud eller hovedverneombud, og interessert i hvordan du skal styrke verneorganisasjonen når arbeidsmiljøet endrer seg? Da kan studiet Arbeidsmiljø i endring være noe for degOpptakskravet er at du har tatt Arbeidsmiljøskolen, samt studiets forkurs. 

Du vil få muligheten til å bryne deg på spørsmål vi ennå ikke har fullstendige svar på – samt bli enda bedre i stand til å samarbeide om det gode arbeidsmiljøet i årene fremover.