AOF.no
Ottar_Hoier_

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

Ottar Høier

Fagansvarlig

Organisasjon og Ledelse


Ottar er fagansvarlig for Organisasjon og ledelse i AOF Norge. Han er akkreditert Gestalt-coach MGPO og underviser ved Høgskolen Innlandet. Ottar har jobbet med kompetansehevende tiltak for voksne i over 25 år, bl.a. med lederutvikling, organisasjonsutvikling, samt gruppe- og individuell coaching. Han utvikler og fasiliterer et bredt spekter av ledertemaer i workshops, kompetansehevende programmer og konferanser for både privat og offentlig sektor.