Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal Aust-Agder/Arendal 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Arendal Aust-Agder/Arendal 04.02.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 11.02.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 22.01.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 10.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2019 Påmelding