Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal Agder/Arendal 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - kveld - Kristiansand - høst 2020 Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Arendal - høst 2020 Agder/Arendal 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Arendal Agder/Arendal 01.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand Agder/Kristiansand S 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Kristiansand Agder/Kristiansand S 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Lyngdal Agder/Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand Agder/Kristiansand S 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Lyngdal Agder/Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - kveld - Kristiansand - vår 2021 Agder/Kristiansand S 26.01.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Agder/Arendal 03.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Agder/Kristiansand S 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal Agder/Lyngdal 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Lyngdal Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Kristiansand Agder/Kristiansand S 15.09.2021 Påmelding