LOs utdanningsstipend

Som LO medlem kan du søke om LOs utdanningsstipend dersom du har opparbeidet deg egne rettigheter i fondet.

 

LOs Udanningsfond

 Rettigheter har du når du har minst 3 års medlemskap på søkertidspunktet. Du kan søke stipend til kortere og lengre varighet.

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Handel og Kontor og Fagforbundet har egne kompetansefond og regelverk. 

Del kurset på sosiale medier: