Fagskole en utdanning for framtiden

Fagskole er for deg som har praksis og som ønsker å komme deg videre med faglig påbygging på høyskolenivå.

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år,og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOF har et variert tilbud om fagskoleutdanning flere steder i landet
 
Hvis du vil ha informasjon om dette tilbudet ta kontakt med aktuell AOF avdeling - eller klikk på linken for å få en oversikt over fagskoletilbudet.
 

AOF Midt-Norge

Ta kontakt med Knut Ring - knut.ring@aof.no, telefon: 993 31 880
Fagskoletilbudet i Midt-Norge

AOF Hordaland og Sogn og Fjordane

Ta kontakt med Wenche Lien Fotland - wenche.lien.fotland@aof.no, telefon: 412 016 89
Fagskoletilbudet Hordaland og Sogn og Fjordane

AOF Haugaland

Ta kontakt med Margrete Ramsdal - margrete.ramsdal@aof.no, telefon: 52 70 90 07
Fagskoletilbudet AOF Haugaland

AOF Telemark og Vestfold

Ta kontakt med Inger-Lene Flatin - inger-lene.flatin@aof.no, telefon: 920 89 466
Fagskoletilbudet AOF Telemark og Vestfold

AOF Oslo og Akershus

Ta kontakt med Erik Andresen - erik.andresen@aof.no, telefon: 24 07 60 70
Fagskoletilbudet i AOF Oslo og Akershus

AOF Østfold

Ta kontakt med Marit Wiraas - marit.wiraas@aof.no, telefon: 473 93 241
Fagskoletilbudet AOF Østfold

Del kurset på sosiale medier: